Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Uluslararası Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 IV. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi. Farmakon 2017.

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2014 Entegre Tıp Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2011 Winter Universiade Conference

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007 XV. Congress of Balkan Clinical Laboratory Federation Katılım Belgesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 189

h-indeksi (WOS): 8