Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Erzurum un İlk Madencileri

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , vol.21, no.21, pp.55-80, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Observations on the Urartian Economy in Light of the Excavations at Ayanis Castle

19th International Congress of Classical Archaeology, Germany, 22 - 26 May 2018

Van Ayanis Kenti 2019-2020 Yılları Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI, Turkey, 01 January 2020, vol.3

Taş Hayat Bulduğunda: Urartuların Taş Kullanımı ve Ayanis Örneği When Stone Came to Life: Stone Use of the Urartians and Ayanis Example

ESKİ YAKIN DOĞU’DA TAŞ OCAKLARI, HEYKELTIRAŞLIK ATÖLYELERİ VE YESEMEK’İN YERİ, Turkey, 07 November 2017

Sosyopolitik Oluşumlarda Yol Ve İletişim: Urartu Örneği

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU; YOL, Turkey, 09 May 2022

Archaeological Underwater Research of Van Lake -The Kingdom of Urartu And The Upper Sea of Nairi (Tâmtu Ša Mât Nairi)

North Meets East Aktuelle Forshungen zu antiken Hafen V, Hamburg, Germany, 24 - 26 October 2019, pp.6

KENTİN EN ESKİ KÜLTÜRÜNÜN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 MAYIS MÜZELER HAFTASI ETKİNLİĞİ, Turkey, 18 May 2019

2001-2002 ERZURUM AND PASINLER PLAİN SURVEYS BY TAKING INTO ACCOUNT THE LANDSCAPE OF THE REGION

Society For Near Eastern Landscape Archaeology International Symposium SNELA 2019 İSTANBUL, 13 - 15 March 2019

EASTERN ANATOLIAN ARCHAEOLOGY AND THE KURA-ARAXES CULTURAL PHENOMENON

I. DOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI, 11 - 12 February 2019

Doğu Anadolu Arkeolojisi’nde Atlı Kavimler Sorunu ve Ayanis Kalesi’nde İskit İzleri

I. DOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI: PREHİSTORİK DÖNEMLERDEN DEMİR ÇAĞLARIN SONUNA KADAR DOĞU ANADOLU, İzmir, Turkey, 11 February 2019, pp.13

Doğu Anadolu Arkeolojisinde Arkeometrik Çalışmalar

I. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştaı: Prehistorik Dönemlerden Demir Çağların Sonuna Kadr Doğu Anadolu, İzmir, Turkey, 11 - 12 February 2019

Doğu Anadolu Arkeolojisi’nde Atlı Kavimler Sorunu ve Ayanis Kalesi’nde İskit İzleri

I. DOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI: PREHİSTORİK DÖNEMLERDEN DEMİR ÇAĞLARIN SONUNA KADAR DOĞU ANADOLU, İzmir, Turkey, 11 February 2019, pp.13

Doğu Anadolu Arkeolojisinde Arkeometrik Çalışmalar

I. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştaı: Prehistorik Dönemlerden Demir Çağların Sonuna Kadr Doğu Anadolu, İzmir, Turkey, 11 - 12 February 2019

Ayanis Kalesi Sahilinde Su Altı Çalışmalarına Dair Ön Rapor

36.Uluslararası Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, 7 - 11 May 2018

Doğu Anadolu Bölgesindeki Anadolunun Kalkolitik ve Erken Tunç Çağları

Hitit Üniversitesi Tarih Öncesi Çalıştayı, ”Tarih Öncesinde Anadolu Çalıştayı Derekutuğun ve Anadolu Arkeolojisindeki Yeri”, Turkey, 11 October 2018

30. Yılına Doğru Ayanis Kazıları ve Urartu Arkeolojisi

18.Türk Tarih Kongresi, Turkey, 1 - 05 October 2018

Observations on the Urartian Economy in the Light of the Excavation at Ayanis Castle

19th International Congress of Classical Archaeology, 22 - 26 May 2018

Observations on the Urartian Economy in Light of the Excavations at Ayanis Castle

19th International Congress of Classical ArchaeologyCologne/Bonn, Bonn, Germany, 22 - 26 May 2018, pp.39

Van Ayanis Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

39.Uluslararası Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.3

AYANİS KALESİ TAŞLARININ KAYNAK SORUNU: ÖN ÇALIŞMA RAPORU

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.100

AYANİS KALESİ TAŞLARININ KAYNAK SORUNU: ÖN ÇALIŞMA RAPORU

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.100

VAN GÖLÜNÜN KENARINDA BİR URARTU KALESİ AYANİS

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİKYA UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ, Turkey, 03 April 2018

A New Royal and Religious Space in Ayanis Citadel: The Hall with Podium

The 11 th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Munich, Germany, 3 - 07 April 2018, pp.88-89

30. Yılına Doğru Van Ayanis Urartu Kalesi Kazıları

30. Yılına Doğru Van Ayanis Urartu Kalesi Kazıları, Turkey, 03 April 2018

Yaylanın İlk Birlikteliği Kura-Aras Kültürü

İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Yıllık Konferansları, Turkey, 02 April 2018

ERZURUM YÖRESİ KARAZ KÜLTÜRÜ OCAKLARI

XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2014, vol.1, pp.131-154

Erzurum Yöresi Karaz Kültürü Ocakları

XVII. Türk Tarih Kongresi 15-17 Eylül 2014., Turkey, 15 - 17 September 2017

A Survey Project on the Borderlands of Turkey-Armenia-Nakhchivan-Nort West İran: Preliminary Reprot of the 201-2016 Surveys on the Middle Araxes Basin

Landscape Archaeology in Southern Caucasia, Finding Common Ground in Diverse Environments: Proceedingis of the Workshop Held at 10 th Icaane in Vienn, 01 January 2018, pp.67-81

Urartu Devletinin Kuzey Yayılım Sürecinde Aras Havzası

TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDEORTA ARAS HAVZASIULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 17 - 19 November 2016

Obsidian Sources in the Regions of Kars (NE TURKEY): New Data in Chemical Analyses

International Centre for Scientific Cooperation: “Science and Education” XVI. International Scientific Conference “WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, Penza, Russia, 25 December 2017, pp.94-102 Creative Commons License

Obsidian Sources in the Regions of Erzurum (NE Turkey): New Data in Chemical Analyses

Международный центр научного сотрудничества “Наука и просвещение” II Международная научно-практическая конференция НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ МК-253-ЧАСТЬ 1 (Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi “Bilim ve Aydınlanma” II. Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans: “Modern Gençliğin Bilimsel Tartışması: “TOPİKAL KONULAR DEVAM VE YENİLİK” Bölüm 1), Пенза, Russia, 17 December 2017, vol.253, pp.27-33

Obsidian Sources in the Regions of Erzurum (NE Turkey): New Data In Surveys

International Centre for Scientific Cooperation: “Science and Education” International Scientific Conference “OPEN INNOVATION”, Penza, Russia, 17 December 2017, vol.252, no.1, pp.26-34 Creative Commons License

Obsidian Sources in the Regions of Erzurum and Kars (NE TURKEY): New Data in Chemical Analyses

International Centre for Scientific Cooperation: “Science and Education”, International Scientific Discussion “SCIENTIFIC DISCUSSION MODERN YOUNG PEOPLE: "ACTUAL QUESTIONS, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", Penza, Russia, 17 December 2017, pp.18-26 Creative Commons License

Ayanis Verileri Işığında Urartu Altın İşlemeciliğine Dair Gözlemler

Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Turkey, 10 - 13 May 2017

Yeniden II. Rusa, Ayanis ve Urartu’nun Sonu

Edebiyat Fakültesi Panelleri , Van, Turkey, 11 March 2017, pp.91-104

Van Ayanis Kalesi 2015 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

38. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.2, pp.587-598

Ağartı Köyü Van Gölü Doğusu Civarının Aktif Tektoniği ve Ayanis Kalesine Olan Etkileri

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015

The Role of Eastern Anatolia in Relationship Between the Southern Caucasus and Aegean World Some Metallurgical Evidence from the Highland of Erzuru Kars

Aegean and South Caucasus Cultural Relations in the Bronze Age, Proceeding of International Workshop in Tbilisi, Tiflis, Azerbaijan, 23 - 25 September 2016

Doğu Anadolu Yaylasında Kültürel Miras-Miras Veri: Ayanis Kalesi Kazıları Işığında Urartu Arkeolojisinde Bu Olguların Analizi

Süreklilik ve Değişim: Miras Veriye Yeni Yaklaşımlar Sempozyum Bildirileri, Ankara, Turkey, 29 April 2016, pp.15-42

A Pioneer Site in Urartian Archaeology Rusahinili Eidura kai A Summary of Twenty Five Year Excavations at Ayanis Castle in Van Türkiye

10 th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Vienna, Austria, 25 - 29 April 2016

Doğu Anadolu Yaylasında Kültürel Miras-Miras Veri: Ayanis Kalesi Kazıları Işığında Urartu Arkeolojisinde Bu Olguların Analizi

Süreklilik ve Değişim: Miras Veriye Yeni Yaklaşımlar Sempozyum Bildirileri, Ankara, Turkey, 29 April 2016, pp.15-42

Ağartı Köyü Van Gölü Doğusu Civarının Aktif Tektoniği ve Ayanis Kalesi ne Olan Etkileri

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 11 - 15 May 2015

2014 Yılı Ayanis Kalesi Koruma Onarım ve Kazı Çalışmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.2, pp.283-294

25 Yılında Ayanis Kalesi Kazıları Son Dönem Çalışmaları

Doğu Anadolu’da Bir Uygarlık Urartulular Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2015

The Development of the Kura Araxes Culture in Eastern Anatolia Problems Determinations and Suggestions Kura Aras Kültürü nün Doğu Anadolu Bölgesindeki Gelişimi Sorunlar Tanımlar ve Öneriler

Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu Bildiriler I-II (International Symposium on East Anatolia South Caucasus Cultures Proceedings I-II), Cambridge, Canada, 10 - 13 October 2012, pp.241-250

Ayanis Kalesi 2013 Yılı Koruma ve Onarım Çalışmaları

36.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2 - 06 June 2014

Doğu Anadolu Arkeolojisi Urartular ve Ayanis Kalesi

Doğu Anadolu Arkeolojisi ve Urartular Paneli, Turkey, 9 - 11 March 2015

Burial Customs of Early Transcaucasian Cultural Complex in titled section of Eastern Anatolia Problems and Determinations

Changes and Developments in Burial Customs in Eastern Anatolia and Southern Caucasus from Late Chalcolithic to Late Iron Age (T01S031) 20 th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, İstanbul, Turkey, 10 - 14 September 2014

The Border Concept and Its Problems Within the Kura Araxes Cultural Phenomenon

A Workshop titled Borders in the Archaeology of Pre-Clasical Anatolia and the Caucasus at ISAW in NewYork Universty, New York, United States Of America, 16 April 2014

The Late Bronze Age of Erzurum Region

roceedings of the Symposium on Austausch und Kulturkontakt im Südkaukasus und Seinen Angrenzenden Regionen Spätbronze-Früheisenzeit, Germany, 21 October 2010

Erzincan Altıntepe Kalesi Yüzey Araştırmaları 2006-2007 Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi

26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.1, pp.253-266

Erzincan Altıntepe Kalesi Yüzey Araştırmaları 2006 2007 Yılı Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi

26. Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 22 January 2009, vol.1, pp.253-266

Books & Book Chapters

The Archaeological Landscape of the Erzurum and Pasinler Plains. Evaluation of the 2001-2002 Surveys

in: Landscape Archaeology in the Near East Approaches, Methods and Case Studies, Bülent Arıkan, Linda Olsvig-Whittaker, Editor, ARCHAEOPRESS, pp.84-95, 2023

Geç Hitit Krallıkları

in: Anadolu Uygarlıkları, Doç. Dr. Fatma SEVİNÇ ERBAŞI Kamil DOĞANCI, Editor, Paradigma Akademi, pp.183-210, 2023

Kura-Aras Kültürel Kompleksinde Doğum/Üreme Olayı "Pulur/Sakyol'dan Ele Geçen Bir Kura-Aras Çömleği Üzerindeki Bezemenin Göstergebilimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi"

in: 21. YÜZYILDA DİSİPLİNLERARASILIK VE UYGULAMA BİÇİMLERİ, V. DOĞAN GÜNAY'A ARMAĞAN, Murat Kalelioğlu, Betül Çanakpınar, Editor, Papatya Bilim, pp.164-183, 2023

Kura-Aras Kültürel Kompleksini Anlamak

in: HAYAT: ARKEOLOJİYE ADANMIŞ BİR YAŞAM Hayat Erkanal Anısına Akdeniz Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar HAYAT: A LIFE DEDICATED TO ARCHAEOLOGY Studies in Mediterranean Archaeology in Memory of Hayat Erkanal, Vasıf ŞAHOĞLU — İrfan TUĞCU — Ourania KOUKA — Ümit GÜNDOĞAN — Ümit ÇAYIR — Rıza TUNCEL —Armağan ERKANAL – ÖKTÜ, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI YAYINLARI NO: 2, pp.195-210, 2023

Eastern Anatolian archaeology and the Kura-Araxes cultural phenomenon

in: ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES ARCHAEOLOGY OF EASTERN ANATOLIA I From Prehistoric Times to the End of the Iron Ages, Atilla Batmaz and Aylin erdem, Editor, PEETERS, pp.181-192, 2023

Kura-Aras Kültürüne Farklı Bir Bakış Açısı Erzurum Ovasında Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması: Karaz Köyü

in: MÖ III. BİN YILDA ANADOLU, Mehmet Işıklı-Erkan Fidan-Atila Türker-Mehmet Ali Yılmaz, Editor, Ege Yayınları, pp.437-452, 2022

The story of Karaz: A brief history of the research, and an understanding of the process of the Kura-Araxes culture in the Erzurum Highlands

in: Paradise Lost The Phenomenon of the Kura-Araxes Tradition along the Fertile Crescent Collection of papers honouring Ruben S. Badalyan on the occassion of his 65th birthday, Aram Kosyan, Pavel Avetisyan, Kristine Martirosyan-Olshansky, Arsen Bobokhyan and Yervand Grekyan, Editor, ASSOCIATION FOR NEAR EASTERN AND CAUCASIAN STUDIES, pp.211-229, 2022

Erzurum Ovası, Bizdingaz Kalesi; Bölgenin GTÇ-EDÇ Geçiş Sürecinin Bir Analizi Bizdingaz Castle in Erzurum Plain; An Analysis of the LBA - EIA Transition Period of the Region

in: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür Mehmet Karaosmanoğlu'na Armağan, Mehmet Ali Yılmaz,Birol Can,Mehmet Işıklı, Editor, Bilgin Kültür Sanat, İstanbul, pp.359-393, 2021 Creative Commons License

PRELIMINARY RESULTS OF RADIOCARBON DATING ON AYANIS CASTLE

in: The Archaeology of Anatolia, Volume IV Recent Discoveries (2018–2020), Steadman Sharon R.,McMahon Gregory., Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.184-194, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Tanrı Eiduru’nun Gözettiği Kent: Ayanis

in: Ayanis 30 Yılı Aşan Bir Arkeolojik Serüven, Mehmet Işıklı,Ayşegül Akın Aras, Editor, EGE YAYINLARI, İzmir, pp.43-54, 2021 Creative Commons License

Karaz - From today to yesterday. Kura-Araxes pottery of the Erzurum plain: study and observation of its decoration

in: Pathways through Arslantepe Essays in Honour of Marcella Frangipane, Francesca Balossi Restelli,Andrea Cardarelli,Gian Maria Di Nocera,Linda Manzanilla,Lucia Mori,Giulio Palumbi,Holly Pittman, Editor, Sapıenza Unıversıtà Dı Roma, Rome, pp.640-653, 2020

Ayanis Metal Sfenksi Işığında Yakindogu Ve Anadolu Kültürlerinde Sfenks Üzerine Gözlemler

in: Metallurgica Anatolica. Ünsal Yalçın 65. Yasgunu Armağan, H. Gönül Yalçon - Oliver Stegemeier, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.1-35, 2020

Erzurum Ovası Alaybeyi Höyüğü Kalkolitik ve Erken Tunç Çağ Tabakaları

in: Karaz’dan Büyük İskender’e Erzurum Ovası’nda Yeni Bir Keşif: Alaybeyi Höyük, Gülşah Altunkaynak, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.139-182, 2019

The Late Iron Age in East Anatolia: Problems and Analytical Perspectives

in: Central and Eastern Anatolia Late Iron Age: Post-Urartu, Median and Achaemenid Empires, Aynur Özfırat,Şevket Dönmez,Mehmet Işıklı,M. Saba, Editor, Ege, İzmir, pp.181-216, 2019

Saztepe (Cimintepe II), Erzincan: A Regional Centre for the Achaemenid Period

in: Central and Eastern Anatolia Late Iron Age: Post-Urartu, Median and Achaemenid Empires, M. Saba,Aynur Özfırat,Şevket Dönmez,Mehmet Işıklı, Editor, Ege, İzmir, pp.351-382, 2019

A New Space in the Ayanıs Citadel: The Hall with Podium. A Preliminary Reporton the Excavations of 2014–2018.

in: The Archaeology of Anatolia,Volume III, Recent Discoveries (2017–2018), Steadman,Sharon R. McMahon,Gregory, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.84-98, 2019

Doğu Anadolu Geç Demir Çağı: Sorunlar ve Çözümsel Perspektifler

in: ORTA VE DOĞU ANADOLU GEÇ DEMİR ÇAĞI: Post-Urartu, Med ve Akhaimenid İmparatorlukları, Özfırat Aynur, Dönmez Şevket, Işıklı Mehmet, Saba Mona, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.117-128, 2019

Ayanis Kalesinden Ünik Bir Eser: Ayanis Koçu

in: Cevat Başaran'a 60. Yaş Armağanı, Vedat Keleş,Ersin Çelikbaş H. Ertuğ Ergürer Hasan Kasapoğlu Alper Yılmaz, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.499-510, 2019

DOĞU ANADOLU – KUZEYBATI İRAN KURA-ARAS HALKLARININ SOSYAL YAPISINA DAİRÖLÜ GÖMME VERİLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

in: Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, Aydın Erön,Emre Erdan, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.319-336, 2019

Başlangıcından Urartu Dönemine Kadar Doğu Anadolunun Sosyo Politik ve Ekonomik Durumu

in: Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, L. G. Gökçek,E. Yıldırım,O. Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.459-490, 2018

KÜLTÜRLER POTASI İSTANBUL

in: EDEBIYAT FAKÜLTESI PANELLERI, HATİCE BAHTİYAR, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.241-248, 2017

Part I: Excavations: Chapter Six: A Key Site in Urartian Archaeology: Recent Fieldwork at the Ayanis Castle (Rusaḫinili Eiduru-Kai)

in: The Archaeology of Anatolia Volume II: Recent Discoveries (2015-2016), Sharon R. Steadman and Gregory McMachon, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.25-40, 2017

DOĞU ANADOLU YAYLASINDAKİ KÜLTÜREL VE POLİTİK DÖNÜŞÜMLER (Kura-Aras Kültürel Sürecinden Urartu Dönemine Değin)

in: PROF. DR. RECEP YILDIRIM’A ARMAĞAN, Pınar Pınarcık,Bilcan Gökçe,Mehmet Salih Erkek,Sena Coşğun Kandal, Editor, Bilgun Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, pp.15-45, 2017

Erken Tunç Çağı Doğu Anadolu Bölgesi Kura-Aras Kültürü’nde Mekan ve Mekan Kullanımına Dair Gözlemler

in: Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan (Dumlupınar Üniversitesi V. Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya 10-12 Ekim 2016), Gökhan Çoşkun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık, Ankara, pp.43-64, 2017

Ayanis Aslanı

in: Havva İşkan'a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan, Aktaş,Şevket - Dündar,Erkan - Erkoç,Serap - Koçak,Mustafa, Editor, Zora Books , İstanbul, pp.120-140, 2016

Geç Prehistorik Çağda Doğu Anadolu Yaylasında Ölüm, Kura-Aras Kültürü Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Gözlemler

in: Prof Dr Ömer Özyiğit e Armağan Studies in Honour of Ömer Özyiğit, , Editor, Ege Yayınları, 2015

Erzurum ve Pasinler Ovaları Yüzey Araştırması Çalışmaları

in: Anadolu'nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, Hasan Kasapoğlu,Mehmet Ali Yılmaz, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.431-440, 2014

Some Observations on Relationships between South Caucasus and North-Eastern Anatolia Based on Recent Archeo-Metallurgical Evidence

in: PROBLEMS OF EARLY METAL AGE ARCHAEOLOGY OF CAUCASUS AND ANATOLIA OF CAUCASUS AND ANATOLIA, Nino Shanshashvili,Marine Kvachadze,Marina Puturidze, Editor, Antiquarian book., Tbilisi, pp.73-93, 2014

ERZİNCAN-ALTINTEPE ÇEVRESİYÜZEY ARAŞTIRMALARI

in: Atatürk ÜniversitesiEdebiyat FakültesiArkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı ANADOLU’NUN ZİRVESİNDE ÜRK ARKEOLOJİSİNİN 40 YILI, Hasan Kasapoğlu Mehmet Ali, Yılmaz, Editor, bilgün Kültür, Ankara, pp.505-514, 2014

Yükseklerde Arkeoloji Yapmak. Doğu Anadolu Arkeolojisinin Dünü-Bugünü

in: Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar – Veli Sevin’e Armağan, Aynur Özfırat, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.1-12, 2014

2002 Yılı Pulur Sondajı

in: Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, Mehmet Ali Yılmaz,Hasan Kasapoğlu, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.63-76, 2014

Erzurum Bölgesi’nde Karaz Kültürünün Başlangıcı, Son Dönem Araştırmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi

in: Doğudan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları Atatürk Üniversitesi 50 Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı Kitabı, Mehmet Işıklı,Birol can, Editor, Ege, İzmir, pp.325-350, 2007

Expert Reports

Metrics

Publication

155

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

1

Project

16

Thesis Advisory

28

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals