Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVİD 19 Pandemisinin Turizm ve Ulaştırma İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.1, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Göstergeleri: BIST Mali Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.2, pp.389-406, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sosyal Medya Platformlarının Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: BIST30 Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.1, pp.160-172, 2021 (Other Refereed National Journals)

Finansal Gelişmeyi Etkileyen Değişkenler Türk Konseyi Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Araştırma

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 2020 (Other Refereed National Journals)

BİST TEKNOLOJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.20, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BIST 100 ile VIX ve MOVE ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ASEAD7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2021

FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

İHRACAT VE TEKNOLOJİYE ERİŞİMİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

IV.UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 December 2018

BOARD CHARACTERISTICS AND FIRM PERFORMANCE: A STUDY ON BIST

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 October 2018

DIVIDEND PAYMENTS AND THE INFLUENCE OF DETERMINANT FACTORS: A STUDY ON BORSA ISTANBUL

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 October 2018

Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2017, 10 - 12 July 2017 Sustainable Development

THE EFFECTS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON BIST

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, 3 - 05 July 2017

SHADOW BANKING AN OVERVIEW

9th IBERIAN INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE, 4 - 05 October 2013

Effect of Financial Development on Economic Growth in Turkey on the Road to Becoming a Regional Power

ULUSLARARASI KATILIMLI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA SEMPOZYUMU, 17 October 2012, pp.165-182 Sustainable Development

Books & Book Chapters