Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Medya Platformlarının Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: BIST30 Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.160-172, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Gelişmeyi Etkileyen Değişkenler Türk Konseyi Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Araştırma

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİST TEKNOLOJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terörizmin Ekonomik Etkileri ve Finans Piyasaları Üzerine Bir Uygulama

BDDK Dergisi, cilt.8, sa.2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018

İHRACAT VE TEKNOLOJİYE ERİŞİMİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

IV.UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 Aralık 2018

DIVIDEND PAYMENTS AND THE INFLUENCE OF DETERMINANT FACTORS: A STUDY ON BORSA ISTANBUL

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 Ekim 2018

BOARD CHARACTERISTICS AND FIRM PERFORMANCE: A STUDY ON BIST

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 26 - 27 Ekim 2018

Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi

International Conference onEurasian Economies, 2017, 10 - 12 Temmuz 2017

Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2017, 10 - 12 Temmuz 2017

THE EFFECTS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON BIST

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, 3 - 05 Temmuz 2017

SHADOW BANKING AN OVERVIEW

9th IBERIAN INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE, 4 - 05 Ekim 2013

KAR PAYI DAĞITIM İLANININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA

12.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.100-106

Kitap & Kitap Bölümleri