Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Possibility of Reconciliation of The Doctrine of "Imago Dei" of Christianity With Transhumanism

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi (İtobiad), vol.9, no.4, pp.3624-3650, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

"İbrahimî Dinler" Kavramsallaştırmasının Tarihi

BILIMNAME, vol.2019, no.37, pp.191-241, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kutsalın Neliği Meselesi

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.104-105

Hıristiyanlıkta Din Kardeşliğinin Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.106-107

Dinler Tarihi Bakış Açısından İslam’da Büyü Olgusunun Değerlendirilmesi

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.100-101

Sebilürreşad Dergisinin 1948-1966 Yılları Arasında Yayımlanan Sayılarında Misyonerlik

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.102-103

Antalya Bölgesinde Dinler Açısından Kutsal Kabul Edilen Mekânlar ve Bu Mekânların İnanç Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Antalya Kongresi-Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.139

CHRISTIANITY’S APPROACH TO THE NOTION OF CHOSENNESS

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 18 - 24 September 2017

İbrahimî Dinler Teriminin Teolojik ve Bilimsel Boyutu

Necmettin Erbakan Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: Hegemonya-Karşı Hegemonya, 5 - 07 May 2016

KİTÂB I MUKADDES VE KUR ÂN I KERİM DE HZ NUH VE TUFAN

KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ULUSLARARASI AĞRI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 25 - 27 September 2013

Episodes in the Encyclopedia