Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Managerial Experience

 • 2019 - 2022 Head of Department

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2013 - 2019 Deputy Head of Department

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Non Academic Experience

 • 1990 - 1993 Öğretmen

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

 • Doctorate Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi (Belirtme Blokları)

 • Undergraduate Dilbilim II

 • Undergraduate Eski Anadolu Türkçesi

 • Undergraduate Dilbilim II

 • Undergraduate Eski Anadolu Türkçesi

 • Undergraduate Dilbilim I

 • Postgraduate Köktürkçe

 • Undergraduate Dilbilim I

 • Undergraduate Türkiye Türkçesi I

 • Doctorate Karşılaştırmalı Güney-doğu Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Türkiye Türkçesi II

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Güneybatı Türk Lehçeleri

 • Undergraduate Türkiye Türkçesi I

 • Undergraduate Eski Türkçe

 • Undergraduate Eski Türkçe

 • Undergraduate Türkiye Türkçesi II