Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geldük Ol kim Tolduran Topdur, Solduran Sopdur

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu (25-27 Nisan 2019/Bayburt), 25 - 27 April 2019

Türkçede Ekonomi Yasasına Aykırı Fonetik Değişiklikler

Türk Dil Bilgisi Toplantıları: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi-Bildiriler, Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2014, pp.71-74

Yûnus Emre nin Üslûbunun Dil Bilimsel Dil Bilgisel Temelleri

Medeniyetimizin Şafağında Yunus Emre Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 29 - 30 April 2015

Books & Book Chapters

Eski Türkçedeki /+°n/ Eki Çokluk Eki mi?

in: YUNUS EMRE-MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI-I, Doç. Dr. Ümit HUNUTLU, Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL, Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU, Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.201-206, 2021

Terekeme/Karapapak Ağızlarındaki İkili Biçimler ve Bunların Etnik Kökenle İlişkisi

in: Prof. Dr. Avni Gözütok: Armağan Kitap, Süleyman Efendioğlu, Hüsna Kotan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.125-139, 2020

Yunus Emre’nin Üslubunun Dil Bilimsel / Dil Bilgisel Temelleri

in: Yunus Emre Kitabı, TAVUKÇU, Orhan Kemal, Editor, Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.101-108, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

(E yayın: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com /index.php?sayfa = detay&detay =218), pp., 2013

Expert Reports

Metrics

Publication

18

Project

3

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals