Arş.Gör.Dr.

Muhsin SARIKAYA


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2018

2014 - 2018

Doktora

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Müzik öğretmeni adaylarının mükemmeliyetçilik ve öz-yeterlik inançlarına göre müzik performans kaygılarının yordanması

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi

2002

2002

Yüksek Lisans

Türkiye`de eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri ve Anadolu güzel sanatlar liselerindeki viyolonsel eğitiminin karşılaştırmalı incelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Batı Müziği Teori ve Uygulaması II

Lisans

Lisans

Müziksel İşitme Okuma Yazma IV

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı VI

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı ve Öğretimi

Lisans

Lisans

Müziksel İşitme Okuma Yazma VI

Lisans

Lisans

Piyano VI

Lisans

Lisans

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Batı Müziği Teori ve Uygulaması I

Lisans

Lisans

Piyano VII

Lisans

Lisans

Müziksel İşitme Okuma Yazma III

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı V

Lisans

Lisans

Müziksel İşitme Okuma Yazma V

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı VII

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Müzik Öğretmenliği Lisans Eğitiminde Mükemmeliyetçi Tutumların İncelenmesi

SARIKAYA M.

Fine Arts, cilt.14, ss.254-260, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Prediction of Musical Performance Anxiety According to Music Teacher Candidates’ Perfectionism and Self-Efficacy Beliefs

SARIKAYA M. , KURTASLAN Z.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.10, ss.183-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ney Yapımına Yeni Bir Yaklaşım

SARIKAYA M.

The Journal of Turk Islam World Social Studies, cilt.4, ss.433-439, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Kemanda İntonasyon Özellikleri

RAFAEL M., SARIKAYA M.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.141-154, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Müzik Öğretmeni Adaylarının Durumluk Kaygı Düzeyine İlişkin Görüşleri: Erzurum İli Örneği

SARIKAYA M.

Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.197 Creative Commons License

2019

2019

Müzik eğitiminde performans kaygısına kuramsal bir bakış

SARIKAYA M.

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 April 2019, ss.199 Creative Commons License

2017

2017

Müzik Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

KİBİCİ V. B. , SARIKAYA M.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017

2017

2017

Müzik Öğretmeni Adaylarının Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

SARIKAYA M. , KİBİCİ V. B.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2017

2017

2017

Müzik Öğretmeni Adaylarının Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Üç Farklı Değişken Açısından İncelenmesi

SARIKAYA M. , KİBİCİ V. B.

2nd World Congress on Lifelong Education, WCLE- 2017, Antalya, Türkiye, 14 - 15 April 2017

2010

2010

Türkiye de eğitim fakülteleri ile güzel sanatlar liselerindeki viyolonsel eğitiminin karşılaştırmalı incelenmesi

SARIKAYA M.

IX. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 December 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar

SARIKAYA M.

Müzik Eğitiminde Performansı Etkileyen Psikolojik Boyutlar Kaygı-Mükemmeliyetçilik-Özyeterlik, Minaz M. B., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.181-194, 2019

2017

2017

Eğitim Araştırmaları 2017

SARIKAYA M. , KİBİCİ V. B.

Müzik Öğretmeni Adaylarının Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Hamarta Erdal, Arslan Coşkun, Çiftçi Sabahattin, Köksal Onur, Çoklar Ahmet Naci, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.173-177, 2017

2017

2017

Eğitim Araştırmaları 2017

KİBİCİ V. B. , SARIKAYA M.

Müzik Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimi Düzylerinin İncelenmesi, Hamarta Erdal, Arslan Coşkun, Çiftçi Sabahattin, Köksal Onur, Çoklar Ahmet Naci, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.260-266, 2017

2016

2016

Değerler Bilançosu Beyaz Kitap

SARIKAYA M. , DÖNMEZ E. C. , KURTASLAN Z.

İlköğretim Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Türkülerin Sözlerindeki Değer Kavramlarının İncelenmesi, DİLMAÇ Bülent, BİRCAN H. Hüseyin, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2019

Eylül 2019

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Folklor/Edebiyat

Diğer İndekslerce Taranan Dergi