Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
İşletme
Ana Bilim Dalı
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İletişim

Ofis
04422311523
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Kampüs/Erzurum