Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
İşletme
Ana Bilim Dalı
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

İletişim

Web Sayfası
https://avesis.atauni.edu.tr/mukadder.horasan
Ofis
04422311523
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Kampüs/Erzurum