Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ataturk University, İ.İ.B.F , İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Hisse Senedi Getirileri ve Reel Sektör Performansı Arasındaki İlişkiler

  Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme

 • 2001 Postgraduate

  Finansal Yapıyı Güçlendirecek önlemler

  Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B F, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English