Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yazılım Proje Geliştirme Sürecinde Proje Yönetim Aşamaları ve Risk Analizi İncelemesi

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS-2018 Winter), Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.1040-1045 Sustainable Development

Lojistik ve Kargo Kurumlarının Lojistik 4.0 Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum İlinde Nitel Bir Uygulama

IV. International Caucasus Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (UKODLK-2018), Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.799-805 Sustainable Development

Relationship Between Organizational Communication and Organizational Burnout

4th International Conference on Business and Economics Studies, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.125-137 Sustainable Development

SAP UYGULAMALARININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.78-86 Sustainable Development

İş Zekası Sistemlerinin Örgütsel Unutma Üzerindeki Etkisi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

BISTXU100 ENDEKSİNDE GARCH MODELLERLE OYNAKLIK TAHMİNİ

in: İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 2, Prof. Dr. Mustafa METE, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.99-128, 2023

Lojistik Bilgi Sistemi Geliştirmede Kullanılabilecek Güncel Yaklaşımlardan Çevik Yöntembilim Üzerine Bir İnceleme

in: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 3, Prof. Dr. Hüseyin Ali KUTLU,Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan ÇUBUKÇU,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih AYDEMİR,Arş. Gör. Ebubekir KARABACAK, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.311-328, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

BUSINESS AND INNOVATION

in: GERMAN TURKISH PERSPECTIVES on IT INNOVATION MANAGEMENT, CHALLENGES APPROACHES, Fehim BAKIRCI,Thomas HEUPEL,Orhan KOCAGÖZ,Üstün ÖZEN, Editor, Springer Gabler, Wiesbaden, pp.75-87, 2018 Sustainable Development

Ünite-4: Zaman Tuzaklarına Giriş ve Kişiden Kaynaklı Zaman Tuzakları

in: ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ, TİMUROĞLU M. Kürşad, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.62-91, 2017 Sustainable Development

Ünite-1: Zaman Yönetimine Giriş

in: ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ, TİMUROĞLU M. Kürşad, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-23, 2017 Sustainable Development

Ünite-7: SEKRETERLİK VE BELGE YÖNETİMİ

in: SEKRETERLİK BİLGİSİ, TİMUROĞLU M. Kürşad, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-21, 2016 Sustainable Development

Ünite-6: GELİŞMİŞ NESNELER

in: GÖRSEL PROGRAMLAMA 1, KARAMAN Ersin, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-16, 2016 Sustainable Development

Ünite-12: Elektronik Dosyalama ve Arşivleme

in: DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ, AVCI Salih B., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-25, 2016 Sustainable Development

Ünite-8: SEKRETERLİKTE İLETİŞİM YÖNETİMİ

in: SEKRETERLİK BİLGİSİ, TİMUROĞLU M. Kürşad, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-30, 2016 Sustainable Development

Ünite-10:SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI VE PROTOKOL YÖNETİMİ

in: SEKRETERLİK BİLGİSİ, TİMUROĞLU M. Kürşad, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-21, 2016 Sustainable Development

Ünite-3: STANDART NESNELER

in: GÖRSEL PROGRAMLAMA 1, KARAMAN Ersin, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.1-17, 2016 Sustainable Development

Metrics

Publication

31

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals