Asst. Prof. Mustafa KARATAŞ


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Mali Hukuk Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Tax Law

Metrics

Publication

13

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2022 - Continues

2022 - Continues

Undergraduate

Anadolu University, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

2017 - 2023

2017 - 2023

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Public Law, Turkey

2014 - 2021

2014 - 2021

Undergraduate

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

2015 - 2017

2015 - 2017

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Undergraduate

Bahcesehir University, Faculty Of Law, Hukuk (Tam Burslu), Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

Vergi Hukukunda Değer Yaratımı ve Vergilendirme Yetkisi Üzerinde Etkileri

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Public Law

2017

2017

Postgraduate

Yerel Yönetimlerde Mali Özerkliğin Gelir ve Vergilendirme Boyutu

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Program Akran Değerlendirme Çalıştayı-II

Quality Management

Atatürk Üniversitesi

2023

2023

Akademisyenlerin Akademik Danışmanlık Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Eğitimi

Vocational Training

Atatürk Üniversitesi

2016

2016

Hukuk Klinikleri Eğitimi

Vocational Training

Adalet Bakanlığı

2015

2015

Avukatlık Stajı

Vocational Training

Erzurum Barosu

2015

2015

Stajyer Avukatlar Eğitimi Programı

Vocational Training

Türkiye Barolar Birliği

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Tax Law

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2015 - 2023

2015 - 2023

Research Assistant

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Chairman of the Program Accreditation-Self-Assessment Commission

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2023 - Continues

2023 - Continues

Deputy Head of Department

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - Continues

2018 - Continues

Erasmus Program Department Coordinator

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - Continues

2018 - Continues

Mevlana Exchange Program Department Coordinator

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2024 - 2024

2024 - 2024

Department Academic Incentive Evaluation Commission Chairperson

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2023 - 2024

2023 - 2024

Program Akran Değerlendirme Takım Üyesi

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2016 - 2023

2016 - 2023

Muafiyet ve İntibak Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2016 - 2023

2016 - 2023

Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2022 - 2022

2022 - 2022

Soruşturmacı

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2020 - 2022

2020 - 2022

Yaz Okulu İntibak Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - 2018

2018 - 2018

Mezuniyet İşleri Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2016 - 2017

2016 - 2017

Soruşturmacı

Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Maliye

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Maliye

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Vergi Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Güvenlik Bilimlerine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimler Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimler Hukuku

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

The Digital Permanent Establishment Concept in International Tax Law

Karataş M.

36. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2022, pp.538-546 Creative Commons License

2019

2019

Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararları Işığında Vergilendirme Yoluyla Mülkiyet Hakkına Müdahalenin Sınırları

Karataş M.

IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 May 2019, pp.163-194 Creative Commons License

2018

2018

Vergilendirme İlkeleri Açısından Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik

Karataş M.

VIII. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 April 2018, pp.43-69 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2019

2019

Kamu Maliyesine Giriş

Karataş M.

in: Kamu Maliyesi, Menşure Kolçak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.4-22, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Mahalli İdareler Maliyesi

Karataş M.

in: Kamu Maliyesi, Menşure Kolçak, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.271-292, 2019 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

İç Denetim

Karataş M.

Nobel Yayınevi, pp.163-165, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Dış Denetim

Karataş M.

Nobel Yayınevi, pp.79-82, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Sayıştay

Karataş M.

Nobel Yayınevi, pp.353-357, 2022 Creative Commons License

Supported Projects

2024 - 2024

2024 - 2024

Liberteryen Hukuk Teorilerinde Vergilendirme

Project Supported by Higher Education Institutions

Karataş M. (Executive), Karataş T. D.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

Maliye Bilim İnsanları

Member

Scientific Refereeing

May 2024

May 2024

Legal Mali Hukuk Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

27 October 2022 - 30 October 2022

27 October 2022 - 30 October 2022

36. Uluslararası Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

17 April 2019 - 17 April 2019

17 April 2019 - 17 April 2019

Dünyada ve Türkiye’de Vergi Teşviklerinin Etkinliği

Audience

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

IX. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

VIII. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

I. Ulusal Vergi Yargısı Paneli

Audience

Antalya-Turkey

Jury Memberships

May-2024

May 2024

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi