Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The quality of life of family caregivers of cancer patients in the East of Turkey

European Journal Of Oncology Nursing, cilt.14, ss.211-217, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A descriptive study of douching practices in Turkish women

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.15, ss.57-64, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seroprevalence of Pertussis among Children in Eastern Turkey

Public Health, cilt.119, ss.550-555, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Sorunları ve İlişkili Faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.196-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Sergilediği Riskli Davranışlar

Sürekli Tıp Eğitimi, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinde Fazla Kilo Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), cilt.10, no.3, ss.59-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of a Transtheoretical Model-Based Education and Follow-Up on Providing Overweight Women with Exercise Behavior

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.225-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Cinsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), cilt.1, no.3, ss.108-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problems and Needs of Caregivers After Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Literature Review

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.112-122, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastaların Kendilerini Bakım Veren Yakınlarına Yük Olarak Hissetme Durumları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.9, ss.31-37, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakım Verenlerin Hakları (Çeviri)

Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.8, ss.131, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perimenopozal Kontrasepsiyon

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.63-67, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İl Merkezinde Tutulan Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.446-449, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayburt İlinde 0-24 Aylık Çocuklarda Beslenme Durumu ve Etkileyen Faktörler

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni (Eurasian Journal of Medicine), cilt.3, no.0, ss.741-752, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bayburt İlinde 15-44 Yaş Arası Evli Kadınlarda Aile Planlaması Yöntem Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni (Eurasian Journal of Medicine), cilt.3, no.0, ss.753-762, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum İli Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, cilt.2, no.0, ss.465-475, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi,, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2019, ss.0-1

Yaşam Boyu Öğrenme

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.0-1

Kanser hastası olan çocukların bakım vericilerine evde yapılan eğitimin bakım yükü depresyon ve yaşam doyumuna etkisi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.0-1

Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme engellerinin belirlenmesi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

Obez kadınlara sağlık inanç modeline göre verilen eğitimin obezite yönetimine etkisi

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.229

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, cilt.0, no.0, ss.58-59

Examining of Relationship Between Overweight Situation and Behaviours of Healthy Life Style in Nursing Students

IX. International Symposium Theory and Practice Collaboration in Quality Care, Cheske-Budejovice, Çek Cumhuriyeti, 11 - 13 Ocak 2017, ss.0-1

Assessment of the Effectiveness of the Training of Patients Undergoing Coronary Bypass Artery Surgery

The Fourth Pan-Pacific Nursing Conference and the Sixth Hong Kong Symposium on Cancer Care, Victoria-City, Hong Kong, 5 - 07 Ekim 2016, ss.1-2

Koruyucu Sağlık Yaklaşımı ile Anne-Çocuk Sağlığı Hizmetleri

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Güvenli Annelik Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2015, ss.1-10

Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Cinsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015

Kanserli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesi

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2019, ss.1-2

Hemşirelik ve İletişim

2-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri,, Erzurum, Türkiye, 02 Aralık 2019, ss.1-10

Evli Kadınlarda Vajinal Duş Yapma Durumu ve Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2005, ss.0-1

Sigarayla Savaş Eğitiminde Kullanmak İçin Materyal Geliştirme: Afiş Çalışması

4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.0-1

Kronik Hemodializ Hastalarında Recombinant İnsan Eritropoetini Tedavisinin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum, Malatya, Türkiye, 12 Ekim 2000 - 13 Aralık 2019, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlığı Etkileyen Faktörler

Epidemiyoloji, Nezihe Karabulut, Editör, Üniversite, Erzurum, ss.30-57, 2017

Sağlık Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Ölçütler

Epidemiyoloji, Nezihe Karabulut, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.40-62, 2017

Medikal Turizm ve Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı

Medikal Turizm ve Hemşireliği, Ayşe Çevirme,Özlem Şimşek, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.117-130, 2016

Toplum Ruh Sağlığı

Halk Sağlığı , Dilek Kılıç,Cantürk Çapık,Nazlı Hacıalioğlu, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.45-64, 2016

Afetlerde Sağlık Eğitimi

Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri , Dilek Kılıç, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.50-78, 2016

Sağlık Eğitimi

Halk Sağlığı , Dilek Kılıç,Cantürk Çapık,Nazlı Hacıalioğlu, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.34-51, 2016

Epidemiyolojinin Halk Sağlı Alanında Kullanımı

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.320-330, 2016

Türkiye'de aile planlamasının durumu ve danışmanlık hizmetleri

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.166-196, 2016

İletişim ve Danışmanlık

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.219-228, 2016

Toplum Ruh Sağlığı

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.275-281, 2016

Halk Sağlığı Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.17-27, 2016

Ana Sağlığı

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.87-96, 2016

Adölesan (Ergen) Sağlığı

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.122-136, 2016

Sağlık Eğitimi

Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editör, Anadolu Yayınları, Elazığ, ss.204-2018, 2016

Hasta ve Çalışan Güvenliği Alanındaki Temel Kavramlar

Hasta ve Çalışan Güvenliği , Türkan Pasinlioğlu, Editör, Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-15, 2014

Sağlıklı Çalışma Ortamı

Temel Sağlık Bilgisi , Türkan Pasinlioğlu, Editör, Üniversite, Erzurum, ss.25-42, 2012