General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Persian Language and Literature

Metrics

Publication

145

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

84

H-Index (TrDizin)

5

Project

4

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Nimet YILDIRIM, 1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı.

1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi.

1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Yüksek Lisans” öğrenimine başladı.

05.02. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı.

1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla tamamladı.

1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu.

Nimet YILDIRIM, 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

Nimet YILDIRIM, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

Nimet YILDIRIM, 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu.

Nimet YILDIRIM, 2006 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Profesörü” unvanını kazandı.

Nimet YILDIRIM, 2014 yılından itibaren Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmektedir. 

Contact

Web Page
nimetyildirim.com.tr
Office
Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Bölümü
Address
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü