Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Farsça Gramerinin Seyri

Bonyad-i Kalem, vol.16, pp.25-38, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dünyasının Büyük Söz ustası Şehriyar

Zorba TV Dergi, no.15, pp.1-15, 2022 (Non-Refreed Journal)

Ebu Said Ebu'l-Hayr

Gelişim Erzurum Dergisi, no.20, pp.15-20, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Herkes Söz Söyler Ancak Sadi Sözü Bir Başka Söyler

Zorba Tv Dergi, no.16, pp.25-38, 2022 (National Non-Refereed Journal)

مولانا و شمس

Bonyad-i Kalem, no.11, pp.25-38, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nizami-yi Gencevi ve İSkendername

Dil ve Edebiyat, no.156, pp.4-12, 2021 (National Non-Refereed Journal)

پند در مثنوی معنوی

Bonyad-i Kalem, no.17, pp.15-21, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fars Edebiyatında Metafizik Yolculuklar

Dil ve Edebiyat, no.153, pp.31-43, 2021 (National Non-Refereed Journal)

İran Dillerinin Tarihsel Süreci

Bonyad-i Kalem, no.10, pp.1-15, 2021 (Non-Refreed Journal)

Fars Edebiyatında Tasavvuf Konulu Kahramanlık Anlatıları

Bonyad-i Kalem, no.15, pp.26-37, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ZERDÜŞT MİTOLOJİSİ

Doğu Esintileri, no.15, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pervin-i İtisami ve Şiiri

Bonyad-i Kalem, vol.14, pp.27-37, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SÖZ ÜLKESİNİN HÜKÜMDARI SA’DÎ-Yİ ŞİRAZÎ VE GAZELLERİ

Bonyad-i Kalem, no.13, pp.25-32, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

HORASAN SUFÎLERİ

Doğu Esintileri, no.14, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAʿDÎ-Yİ ŞİRAZÎ’NİN ESERLERİNDE VEFA

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.65, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUDEKÎ-Yİ SEMERKANDÎ’NİN ŞİİRLERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

Doğu Esintileri, no.12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EDÎB-İ PİŞAVERÎ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

Doğu Esintileri, no.13, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERVÎN-Î İTİSAMÎ VE ŞİİRİ

Doğu Esintileri, no.11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALLÂC VE ŞİBLÎ’NİN SERÜVENİ

Doğu Esintileri, no.10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHMED-İ GAZZALÎ, KUŞLAR RİSALESİ

DOğu esintileri, vol.5, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMAM GAZZALÎ VE KARDEŞİ

Doğu Esintileri, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rudekî-yi Semerkandî Seçme Şiirleri ve Türkçe Çevirileri

Doğu Esintileri, pp.69-93, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Sonrası İlk Dönem Fars Şairleri

Doğu Esintileri, pp.175-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANTİK İRAN IN MİRÂSI

DOğu Esintiluri, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dakiki yi Tusi

doğu esintileri, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rudeki yi Semerkandi

doğu esintileri, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

FARSÇA DİNÎ EDEBÎ METİNLERDE GÖKLER VEGÖKLERE YÜKSELEN KUTSALLAR

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

FARS EDEBİYATINDA METAFİZİK YOLCULUKLAR

Doğu Esintileri, no.2, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Furûğ-i Ferruhzâd ve Şiiri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.193-214, 2008 (National Refreed University Journal)

Fars Edebiyatı Tarihinde Çocuk Edebiyatının Yeri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.321-340, 1998 (National Refreed University Journal)

Fars Edebiyatı Tarihinde Çocuk Edebiyatının Yeri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.321-340, 1998 (National Refreed University Journal)

Ferîdûn-i Muşîrî ve Şiir

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.47-63, 1998 (National Refreed University Journal)

Ferîdûn-i Muşîrî ve Şiir

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.47-63, 1998 (National Refreed University Journal)

Sa’dî-yi Şîrâzî’nin İdarecilere Bakışı ve Medhiyeye Getirdiği Yeni Boyut

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.1, pp.140-145, 1996 (National Refreed University Journal)

Sa’dî-yi Şîrâzî’nin İdarecilere Bakışı ve Medhiyeye Getirdiği Yeni Boyut

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.1, pp.140-145, 1996 (National Refreed University Journal)

Farsça Gramerinin Tarihî seyri

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.2, pp.180-186, 1996 (National Refreed University Journal)

Farsça Gramerinin Tarihî seyri

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.2, pp.180-186, 1996 (National Refreed University Journal)

Gramer Tarihine Genel Bir Bakış

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.3, pp.172-177, 1996 (National Refreed University Journal)

Gramer Tarihine Genel Bir Bakış

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.3, pp.172-177, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nizami Gencevi ve Hamsesi

Uluslararası Nizami Gencevi Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 9 - 10 December 2021, pp.1-20

“Pervin i İtisami ve Şiiri

III. ULUSLARARASI TÜRKİYE-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2021

Nizami-iyi Gencevi ve Yunus Emre'de Söz

Yüzyıllardan Sızan Söz Nizami-yi Gencevi ve Yunus Emre, Baku, Azerbaijan, 16 December 2021

AHMED-İ GAZZALÎ VE KUŞLAR HİKAYESİ

Uluslararası Tasavvuf ve Edebiyat Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 26 - 27 October 2021

Nizami-yi Gencevi ve Eserleri

Uluslararası Nizami-yi Gencevi Forumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 26 November 2021

Mevlana Şems ve Hüsameddin Çelebi

Hüsammedin Çelebi Paneli, Urmia, Iran, 05 December 2021

Firdevsi ve Muhammed İkbal

Uluslararası Firdevsi ve Şahname Sempozyumu, Lahore, Pakistan, 17 May 2021

Hafız ve Seçki Şiirlerinin Tercümesi

Hafız-ı Şirazi-yi Anma Programı, Tehran, Iran, 12 October 2021

Mesnevi'de Öğüt

7 th Shams and Mowlana International Scientific Conference, Khoy, Iran, 2 - 04 October 2021, pp.1-7

Mevlana ve Şems

6. Uluslararası Mevlana ve Şems Sempozyumu, 30 September - 01 October 2020

Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı Çalışmaları

Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı Çalışmaları, 12 May 2020

Gerdişgeri-yi Ferhengi-yi Turkiye

Gerdişgeri-yi Ferhengi, Iran, 18 - 20 September 2018

Mevlana’xxnın Seçme Gazelleri ve Türkçe Çevirileri

5.Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı, 29 - 30 September 2019

Mevlana'nın Seçme Gazelleri ve Türkçe Çevirileri

5. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı, Hoy, Iran, 29 - 30 September 2019

Mevlana'nın Seçme Gazelleri ve Türkçe Çevirileri

5. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı, Hoy, Iran, 29 - 30 September 2019

Anadolu'da Şahname

Uluslararası İpekyolu Şahname Sempozyumu, Meşhed, Iran, 16 - 19 May 2019, pp.844-854

Anadolu'da Şahname

Uluslararası İpekyolu Şahname Sempozyumu, Meşhed, Iran, 16 - 19 May 2019, pp.844-854

Şahname'nin Tam Metin Türkçe çevirisi ve Türkçe Şahnameler

Uluslararası Şahname Sempozyumu, Meşhed, Iran, 14 - 18 May 2018, pp.374-382

Şahname'nin Tam Metin Türkçe çevirisi ve Türkçe Şahnameler

Uluslararası Şahname Sempozyumu, Meşhed, Iran, 14 - 18 May 2018, pp.374-382

Şehriyar Gazellerinin İncelenmesi

1. Uluslararası M. H. Şehriyâr Anısına Edebi Kongre, Nicosia, Cyprus (Kktc), 11 - 14 April 2017, pp.215-230

İran Şiiri

2.Uluslararasi Trabzon Edebiyat Festivali, Trabzon, Turkey, 21 - 26 April 2017

Sadi-yi Şirazî

İran Şiiri Günleri, Trabzon, Turkey, 25 - 26 March 2017

FİRDEVSİ NİN ŞAHNAMESİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

FERHANGİSTAN KURUMU ŞAHNAME TANITIM PROGRAMI, 16 May 2016

Firdevsinini Şahnamesinin Türkçe Çevirileri

Şahnameden sonra Şahname Sempozyumu, 14 May 2016

Türkiye de Fars Dili ve Edebiyatı

Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 6 - 07 March 2016

Books & Book Chapters

Sadi Şirazi Divanı

Dergah Yayınları, İstanbul, 2022

İslam Öncesi İran’da Tarih, Kültür ve Edebiyat

in: İran: Bir Ülkenin Akademik Anatomisi, ORHAN KARAOĞLU VE NAİL ELHAN, Editor, iNKILAP, Ankara, pp.56-89, 2022

Sorularla İran Mitolojisi

Bilge Kültür Yayınevi, İstanbul, 2021

Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar II

in: OSMANLI TÜRKÇESİ II, ÜMİT KILIÇ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.222-242, 2021

Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar I

in: Osmanlıca, Ümit KILIÇ, Editor, Atatürk Üniversitesi yayınevi, Erzurum, pp.203-221, 2021

Gazneliler Döneminde Edebiyat ve Kültür

in: AFGANİSTAN-İRAN-TACİKİSTAN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI, , Editor, Demavend, İstanbul, pp.178-187, 2021

Rudeki-yi Semerkandi Divanı

Dergah Yayınevi, İstanbul, 2020

Merzubanname

Bilge Küldür sanat, 2020

Zaloğlu Rüstem

Kapı yayınları, İstanbul, 2020

Pervin İtisami Divanı

Dergah Yayınevi, İstanbul, 2019

Hiç Uğruna kargaşa

Demavend Yayınevi, İstanbul, 2018

Ahmed-i Gazzali ve Kuşlar Hikayesi

Pinhan Yayınevi, İstanbul, 2018

Goştaspname

KUZGUN Yayınevi, 2018

Farsça Dilbilgisi

Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2017

Beydabâ Kelile ve Dimne

Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2017

Farsça Sözdizimi

Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2017

Ardavîrâfnâme

Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2017

Fars Edebiyatında Kaynak Bilim

Fenomen Yayınları, Erzurum, 2016

Şahname ıı

Kabalcı yayınevi, 2016

HÜKÜMDARLARA ÖĞÜTLER

BİLGE KÜLTÜR SANAT, 2016

İran Kültürü

Pinhan Yayınevi, 2016

İSKENDERNAME

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2015

İran Mitolojisi

Pinhan yayınevi, İstanbul, 2015

iRAN MİTOLOJİSİNİN ANA TEMALARI

in: TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI, , Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2015

Şahname I

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2014

İRAN EDEBİYATI (GAZNELİLER DÖNEMİ)

Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2012

İran Edebiyatı Gazneliler Dönemi

Atatürk Üniversitesi yayınevi, 2012

İran Edebiyatı

Pinhan, İstanbul, 2012

Destur-i Zebân-i Farisi

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Yayınları, Erzurum, 1997

Farsça'Da Fiiller, Kipler ve Zamanlar

Altınsoy Yayınları, İstanbul, 1997

Farsça'Da Fiiller, Kipler ve Zamanlar

Altınsoy Yayınları, İstanbul, 1997

Farsça grameri (Bileşik cümleler)

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakülte Kitabevi, Erzurum, 1996

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.333-334, 2010

Ahmed Şamlu

Diyanet Vakfı, pp., 2010

Süzeni

Diyanet Yayınevi, pp., 2010

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.333-334, 2010

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

Babil Yayınları, pp.???, 2009

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

Babil Yayınları, pp.???, 2009

Seyf-i Fergânî

Diyanet Yayınevi, pp., 2009

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.214, 2009

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.214, 2009

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.294-295, 2008

TDV İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.294-295, 2008

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

Babil Yayınları, pp.???, 2006

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

Babil Yayınları, pp.???, 2006

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

Babil Yayınları, pp.???, 2006

FELSEFE ANSİKLOPEDİSİ

Babil Yayınları, pp.???, 2006