Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Palandoken 2. Uluslararasi Hemsirelik Eğitimi Kongresi., Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.349-350

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK ÖĞRENME ORTAMI VE EĞİTİCİ DEĞERLENDİRMESİ: BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ

Palandoken 2. Uluslararasi Hemsirelik Eğitimi Kongresi., Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÖNEMİ

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

Body Image Perception and the Effect of Different Educational Programs on Embarrassment in Patients Undergoing Colonoscopy

3. International 11. National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.1

KANSERLİ HASTALARIN ÖNEMLİ BİR SORUNU: İŞSİZLİK KAYGISI

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Karaciğer Nakli Sonrası Güncel Yaklaşımlar

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Kanserli Hastaların Önemli Bir Sorunu: İşsizlik Kaygısı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Kanserli Hastaların Önemli Bir Sorunu: İşsizlik Kaygısı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Kanser hastalarının önemli bir sorunu:işsizlik kaygısı

2. Uluslararası 10. ulusal Türk Ameliyathene ve Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, vol.1, pp.4-5 Sustainable Development

ARE THE PATIENTS HOSPITALIZED IN SURGICAL CLINICS FRAGILE AND DEPRESSIVE?

8 th EORNA the colossus of perioperative nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.216

Evaluations of Nursing Care of Patients Hospitalized During the Postoperative Period

The Macro Journals Conference on Science and Tecnology-Monte Carlo, 26 - 27 May 2015

Examination of Patientes Opinions Operating Room Nursing and Environment During Postoperative Period

EORNA ROME 2015 THE ART OF PERIOPERATIVE CARE: ETERNALLY EVOLVING, ROMA, Italy, 7 - 10 May 2015

Günübirlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Sonrası Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21 - 24 November 2013

CERRAHİ KİLİNİKLERDE YATAN HASTALARIN DÜŞME RİSKİNİN BELİRLENMESİ

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, KUŞADASI, Turkey, 21 - 23 November 2013

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KANITA DAYALI UYGULAMANIN ÖNEMİ

Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, Turkey, 10 - 12 September 2012

ÖĞRENCİLERİN CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİ DEĞERLENDİRMESİ

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 May 2011

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ HASTALARINDA CERRAHİ UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 May 2011

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI

V. Kapadokya Adli Birimler Kongresi ”Adli Hemşirelik”, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 November 2008

Assesment of The Effectiveness of The Training of Patients Undergoing Coronary Bypass Artery Surgery

The Fourth Pan Pacific Nursing Conference and The Sixth Hong Kong Nursing Symposium on Cancer Care, 13 - 15 November 2008

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDA Kİ DÜŞÜNCELERİ

Uluslararası Katkılı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 08 September 2007

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğnde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 September - 08 August 2007

Books & Book Chapters

Üçüncü Derece Yanık Yaralanmasında Hemşirelik Bakımı

in: Vakalarla Hemşirelik 1, Reva Balcı Akpınar. Nadiye Özer, Editor, Hedef, Ankara, pp.281-316, 2023

Uyku Sağlığının Korunması ve Uyku Bozukluklarının Tedavisinde Güncel Kanıtlar

in: Hemşirelikte Kanıttan Kliniğe Uygulama Önerileri, Prof.Dr. Ayla YAVA Dr. Öğr. Üyesi Aynur Koyuncu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.243-259, 2022

Cerrahi Gerektiren Durumlar Cerrahinin Sınıflandırılması ve Cerrahinin Hasta Üzerine Etkisi

in: Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım, Sevban Arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-38, 2021

Sağlık Ekibi Üyesi Olarak Hemşire

in: Sağlık Ekibi , Reva BALCI AKPINAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.38-63, 2021 Creative Commons License

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Fatma Cebeci, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.53-61, 2021 Creative Commons License

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Beslenme

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nadiye ÖZER, Editor, Creative Commons, Ankara, pp.16-26, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

İlk Yardımda Temel Kavramlar

in: Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım, Balcı Akpınar R & Küçükoğlu S, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.229-246, 2019

Kulak Burun Boğaz Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

in: SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLİNİK KARAR VERME, FATMA ETİ ASLAN, Editor, Akademisten Tıp Kitapevi, Ankara, pp.341-379, 2017

Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Tarihçesi Cerrahinin Sınıflandırılması Cerrahi Gerektiren Durumlar ve Hasta Üzerindeki Etkileri

in: Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte, Fatma Eti ASLAN, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.3-38, 2016

Yoğun Bakımda Etik Sorunlar.

in: Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi,, Fatma ETİ ASLAN, Nermin OLGUN) , Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.97-111, 2016

Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Traihçesi Cerrahinin Sınıflandırılması Cerrahi gerektiren Durumlar ve Cerrahinin Hasta Üzerindeki Etkileri

in: Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birliket, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, pp.3-38, 2016

Genel Anestezik Ajanların Kullanımı

in: Abrams'ın Klinik İlaç Tedavisi: Hemşireler için Akılcı İlaç Uygulamaları, Çeviri Editörleri Emine İYİGÜN, Sevinç TAŞTAN, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.916-927, 2014

Ağrı Kontrolünde Kullanılan Girişimsel Yöntemler

in: Ağrı Doğası ve Kontrolü, Fatma ETİ ASLAN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.149-160, 2014

Ağrı kontrolünde Kullnılan Girişimsel Yöntemler

in: Erişkinlerde Acil Bakım, Fatma Eti Aslan_ Nermin Olgun, Editor, AkademisyenYayınevi, pp.149-160, 2014

Acil Bakımın Tarihsel Süreci

in: Erişkinlerde Acil Bakım, Fatma ETİ ASLAN, Nermin OLGUN) , Editor, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.17-26, 2014

Spinal Travma

in: Erişkinlerde Acil Bakım,, Fatma Eti ASLAN, Nermin OLGUN, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.321-332, 2014

Genel Anestezik Ajanların Kullanımı

in: Abrams’xxın Klinik İlaç Tedavisi, Hemşirelik İçin akılcı İlaç Uygulamaları, Emine İyigün- Sevinç Taştan, Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, pp.916-927, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

147

Citation (WoS)

195

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

186

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

8

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

32

H-Index (TrDizin)

3

Project

13

Thesis Advisory

18

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals