General Information

Institutional Information

Unit
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Department
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü