Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Ekonometri
Ana Bilim Dalı
İstatistik Anabilim Dalı

İletişim

İş Telefonu
+90 94422234 Dahili: 2082
Ofis
Atatürk Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü Kat: 2, Oda No: 222