Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2004 Doktora

  İnönü Üniversitesi, -, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2003 Doktora

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Biyokimya, Türkiye

 • 1993 - 1998 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  THEİLERİA ANNULATA PİROPLAZMA MEMBRAN PROTEİNLERİNDE LEKTİN AKTİVİTESİNİN ARANMASI, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, DOKTORA TEZİ, Özgür KAYNAR, ELAZIĞ-2003

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Biyokimya