Education Information

Education Information

 • 2003 - 2004 Doctorate

  İnönü Üniversitesi, -, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Biyokimya, Turkey

 • 1993 - 1998 Under Graduate

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  THEİLERİA ANNULATA PİROPLAZMA MEMBRAN PROTEİNLERİNDE LEKTİN AKTİVİTESİNİN ARANMASI, FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, DOKTORA TEZİ, Özgür KAYNAR, ELAZIĞ-2003

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Biyokimya