Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Ekim 2015MEMTEK 2015 4.ULUSAL MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

    Isparta

  • Mayıs 2015SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ

    Erzurum