Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mecazi Aşktan İlahî Aşka Geçişin Bir İfadesi Olarak "Leyla'sız Mecnun Olmak"

Uluslararası Mecazdan Hakikate Aşk Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 24 - 26 December 2021, pp.225-244 Creative Commons License

Âşık Reyhanî'nin Şiirlerinde Tasavvufî Motif ve Temalar

Uluslararası Âşık Yaşar Reyhanî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.389-412 Creative Commons License

Nigârnâme’de Sevk Edici ve Erdirici Bir Unsur Olarak Rüya Motifi

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 22 April 2017, vol.2, pp.113-121 Creative Commons License

TRABZONLU ÂŞIK BABA SALİM VE ŞİİRLERİNDEKİ AHLAK VURGUSU

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZONDA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.2, pp.841-853 Creative Commons License

Âşıklık Geleneğinde Ta lim Edilen Bir Değer Olarak Aşk Erzurumlu Emrah Tokatlı Nuri Örneği

Uluslararsı Sempozyum İnsani Değerlerin Yeniden İnşası, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.2, pp.269-283 Creative Commons License

Ömer el İspirî nin Husûnü l Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı

ERZURUM İSPİRLİ KADIZÂDE MEHMET ÂRİF EFENDİ VE ÖMER EFENDİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.1, pp.675-698 Creative Commons License

ALVARLI MUHAMMED LUTFİ EFENDİ NİN ŞİİRLERİNDE BÂDE SEMBOLİZMİ

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (ALvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.683-697 Creative Commons License

Nefis İle Ruh Destanı ndan Hareketle Âşık Sümmanî de Nefis Ruh Mücadelesi

I. Uluslararası Âşık Sümmanî ve Âşıklık Geleneği, Erzurum, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.339-354 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Tasavvuf

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2022

İbni'l-Arabî'de İbâdetlerin Bâtın Âdâbı

in: Ahlâk ve Din Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, Hasan Yerkazan, Editor, Son Çağ Yayıncılık, Ankara, pp.161-177, 2021 Creative Commons License

ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN KİTÂBÜ MÜNTEHÂ MAKÂSIDİ’L-KELİMÂT İSİMLİ RİSALESİNİN TAHKİKİ VE DEĞERLENDİRMESİ

in: Osmanlı Dönemi İlmî Çalışmaları -I, Hasan Yerkazan, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.33-78, 2021 Creative Commons License

Ruhun Kaleleri Husûnü’l-Metalib

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2018