Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı nın Aykırı Dansçıları Tavşanlar ve Tavşanca Formu

Milli Folklor, cilt.12, ss.289-298, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

The Contradictions Dancers Tavsans of Ottoman and The Form Tavsanca

MILLI FOLKLOR, ss.289-298, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’İN KÜRDÎLİHİCAZKÂR MAKAMINDAKİ ESERLERİNİN MAKAMSAL İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, cilt.13, ss.678-694, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultan II. Mahmûd’un Modernleşme Politikası Dâhilinde Yeniçeri Teşkilâtı ve Teşkilâtın Mûsikî Unsurları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.937-955, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düyek Usûlünde, Rast ve Sabâ Makamlarındaki Şuğullerin Makam ve Güfte Analizi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.88-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Classical Turkish Music in Semai Coffeehouses in Istanbul of Ottoman Period

European Journal of Research on Social Sciences, cilt.1, ss.84-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Müziği Eğitimi nde Bir Saray Üniversitesi Enderûn Mektebi

Turkish Studies, cilt.9, ss.869-885, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlevi Âyinlerinin Tarihsel Gelişimi ve İcrası Üzerine Bir İnceleme

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.141-150, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Mûsikîsi Eğitimi Konusunda İstanbul

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.115-119, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar