Stratejik Liderlik Anlayışının Örgütsel Özdeşleşme Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: İstanbul İli Örneği


GÜLLÜCE A. Ç., KAYGIN E., ZENGİN Y., SAĞBAŞ M., KARABAL C.

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.7, pp.30-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)