Education Information

Education Information

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Bursalı Lami-i Çelebi`nin Münazara`i Sultan-ı Bahar Ba-Şehriyar- Şita eseri (İnceleme-edisyon kritikli metin)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

 • 1998 Postgraduate

  Türkiyat Mecmuası`ndaki eski Türk edebiyatı ile ilgili eleştiri, inceleme ve tanıtım yazıları

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English