Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Edebiyatında Antolojik bir Eser Kitâbü l Vahşiyyât

Doğu Araştırmaları, cilt.10, ss.33-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Edebiyatında Türkçe Yazan bir Şair Emir Mencek Paşa el Yusufî

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, cilt.20, ss.33-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halfelik ve Harezm Halfeleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.197-210, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağatay Edebiyatında Kadın Şairler

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.731-759, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XV XIX asır Beyazlarında Taşkent ve Paris Kütüphanelerinde Tespit edilen Ali Şir Nevâî nin Şiirlerine Dair Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.295-320, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebiyatında Tuyug ve Bazı Problemleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.107-126, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzuli nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi nde Gündelik Hayat

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.27-52, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzuli nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi nde İnançlar ve Gelenekler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.117-144, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYALİZMİN KLASİK EDEBİYATA BAKIŞI

V. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL END BEHAVİORAL SCİENCE, 11 - 14 October 2014

HAREZM HALFELERİ VE HANIM SUVÇİ

3. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Türkiye, 17 May - 19 June 2012

TÜRKİSTANDA HALFELİK GELENEĞİ VE HALFE ACİZE ANABİBİ ATACANOVA

I. Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 31 May - 02 June 2012

HALEP ERMENİLERİ İLE ANADOLU ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLAR

I" Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Göçler Sempozyumu", Erzurum, Türkiye, 2 - 04 May 2012

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN KIYAFETNAMESİNDE HAYVANİ SIFATLAR

“Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu", Erzurum, Türkiye, 16 - 18 November 2011

Arap Edebiyatında Türkçe Yazan Bir Şair Emir Mencek el Yusufî

Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü ilgi Şöleni, AYFONKARAHİSAR, Türkiye, 13 - 15 October 2010

TÜRK EDEBİYATINDA TUYUĞ VE BAZI PROBLEMLERİ

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 April 2007

Kitap & Kitap Bölümleri