Publications & Works

Articles Published in Other Journals

El Yazma Seçki Örneği Olarak Beyaz-ı Hazık

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.62, pp.63-83, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Edebiyatında Antolojik bir Eser Kitâbü l Vahşiyyât

Doğu Araştırmaları, vol.10, pp.33-46, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Edebiyatında Türkçe Yazan bir Şair Emir Mencek Paşa el Yusufî

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası, vol.20, pp.33-48, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halfelik ve Harezm Halfeleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.197-210, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağatay Edebiyatında Kadın Şairler

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.731-759, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Edebiyatında Beyaz Benzeri Türler 1 el Hamâsiyye ve Önemli Hamâsiyyeler

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.6, no.1, pp.1503-1513, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

XV XIX asır Beyazlarında Taşkent ve Paris Kütüphanelerinde Tespit edilen Ali Şir Nevâî nin Şiirlerine Dair Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.295-320, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Doğu Edebiyatlarında Bir Derleme Olarak Beyaz ve Beyaz Geleneği

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.8, pp.1866-1891, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Edebiyatında Tuyug ve Bazı Problemleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.107-126, 2008 (Other Refereed National Journals)

Fuzuli nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi nde İnançlar ve Gelenekler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.117-144, 2005 (Other Refereed National Journals)

Fuzuli nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi nde Gündelik Hayat

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.27-52, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYALİZMİN KLASİK EDEBİYATA BAKIŞI

V. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL END BEHAVİORAL SCİENCE, 11 - 14 October 2014

HAREZM HALFELERİ VE HANIM SUVÇİ

3. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Turkey, 17 May - 19 June 2012

TÜRKİSTANDA HALFELİK GELENEĞİ VE HALFE ACİZE ANABİBİ ATACANOVA

I. Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 31 May - 02 June 2012

HALEP ERMENİLERİ İLE ANADOLU ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLAR

I" Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Göçler Sempozyumu", Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2012

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN KIYAFETNAMESİNDE HAYVANİ SIFATLAR

“Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu", Erzurum, Turkey, 16 - 18 November 2011

Arap Edebiyatında Türkçe Yazan Bir Şair Emir Mencek el Yusufî

Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü ilgi Şöleni, AYFONKARAHİSAR, Turkey, 13 - 15 October 2010

TÜRK EDEBİYATINDA TUYUĞ VE BAZI PROBLEMLERİ

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007

Books & Book Chapters