Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2006 Tıpta Uzmanlık

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA ANTİMETASTATİK GEN NM23 VE HER2/NEU NUN KLASİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Sağlık ve Tıp

  GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ KURSU , PATOLOJİ