Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İkinci Abdulhamid Döneminde Suriye ve Lübnan da Arap Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin Tedbirleri

Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tarih Araştırmaları Dergisi, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum da Hüseyniye Zaviyesi Vakfı ve Bazı Belgeler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1995 (Hakemsiz Dergi)

İkinci Abdulhamid Döneminin Son Yıllarında Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak ta Aşiret Mücadeleleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Günümüz Tarihçiliği Açısından Gelenbevi Ahmet Tevfik Efendi

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1992 (Hakemsiz Dergi)

XIX Yüzyılda Bazı İngiliz Seyyahlarının Gözüyle Erzurum ve Çevresi

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Abdülmecid Devrine Ait İki Belge ve Düşündürdükleri

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Colmar Von Der Goltz un Gözüyle Osmanlı Devleti ve Geleceği

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap T. Ens. Dergisi, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Büyük Sahra da Bir Padişah Yaveri

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap T. Ens. Dergisi, 1990 (Hakemsiz Dergi)

İngiltere nin Kızıldeniz e Kanala açma Projeleri

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları T. Ens. Dergisi, 1990 (Hakemsiz Dergi)

İkinci Abdulhamid Döneminde Güney ve Güneydoğu Asya Osmanlı Politikasından Örnekler

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Bosna Hersek in Avusturya Tarafından İşgali ve Çekilen Telgraflar

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap T. Ens. Dergisi, 1989 (Hakemsiz Dergi)

II Abdulhamid Devrinde Hazine i Hassa Gelirleri

Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Hamidiye alayları ve Erzurum

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Devleti ve Ermeniler

Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 2 - 04 Mayıs 2012

Filibeli Ahmet Hilmi ve İkinci Meşrutiyet

Yüzüncü Yılında Meşrutiyet Sempozyumu, 22 - 24 Ekim 2008

Tarih Hakkındaki Görüşleriyle Ömer Nasuhi Bilmen

Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

II. Abdülhamid Dönemi Arap Milliyetçiliği ve Osmanlı Devleti

Devr i Hamid, , Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2014

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti Mülki Yapısında Aşiretler

Osmanlı C IV, , Editör, Türkiye Yayınları, 1999

Avrupa Sömürgecilik Tarihi

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1989