Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2014 Post Doktora

  University Of California, Riverside, Department Of Enviromental Science, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2004 - 2011 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Türkiye

 • 2007 - 2009 Yüksek Lisans

  The International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies-The Mediterranean Agronomic Institute Of Bari, Cıheam, Irrigated Agriculture, İtalya

 • 2002 - 2004 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Farklı kuruma seviyelerinde eşit, kademeli artan ve azalan su uygulamalarının topraktaki tuz yıkanımı üzerine etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

 • 2004 Yüksek Lisans

  Perlit ve toprak karışımlarının bazı fiziksel özellikleri ve bu karışımların çilekte vejetatif gelişme üzerine olan etkileri

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü