Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sinemada Distopik Bir Hapishane: "Platform" Örneği

II. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.35-36

Reklamlarda Değişen Başörtüsü Pratiğini Okumak: Başörtülü Kadın Temsili

5th Cultural Informatics, Communication&Media Studies Conference (CICMS), Aydın, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.51

KOMEDİ PROGRAMLARINDA BİR GÜLDÜRÜ ÖGESİ OLARAK CİNSELLİĞİN SUNUMU: “GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW” ÖRNEĞİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.305

Mutantları Konu Edinen X Men Film SerisindeYaratma Eyleminin Temsili: Tanrısal ÖzelliklereEvrilen İnsanın Anlatımı

2. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018

Hüzün Turizmi Bağlamında Şehitliklerin İnsanlar Üzerindeki Katharsistik Etkisi: Erzurum Aziziye Tabyaları

Brand and Brand City Congress, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE,, Gümüşhane, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.222

THE EVOLUTION OF CONSUMERISM WITHIN THE CONTEXT OF TRADITIONAL FEMALE IMAGE IN THE ADVERTİSEMENT

1. INTERNATİONAL SCİENTİFİC AND VOCATİONAL STUDİES CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.798-806

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE INCREASE OF TERROR GRUPS AND THE TERROR EVENTS DOMAINED BY RELIGIOUS EXPLOITERS

I. INTERNATİONAL SCİENTİFİC AND VOCATİONAL STIDİES CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.806-810

Books & Book Chapters

Distopya Sorunsalı Üzerine Diyalektik Bir Bakış

in: Kıyamet Senaryoları Sinemada Distopik Anlatılar, Semra KOTAN, Editor, Literatürk, Konya, pp.11-28, 2022

“GÜNDEN KALANLAR” FİLMİ ÜZERİNE BİR OKUMA: ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU İZLEĞİNDE

in: KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ SİNEMADA TEMSİLİ, Semra Kotan, Editor, Eğitim yayınevi, Konya, pp.33-51, 2022

"Zombieland" Film Örneği Üzerinden Komedi Sineması ve Türün Uylaşımları

in: Film Türleri Anlatı Yapısı ve Uylaşımları, Muhsine Sekmen, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.37-57, 2022

Sporda Şiddet ve Medya

in: Spor ve Medya, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Bilginer Erdoğan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.275-294, 2021

KİMLİK İNŞASINDA BEN VE ÖTEKİNİN TEMSİLİ: “BİR BAŞKADIR” ÖRNEĞİ

in: Kavram ve Kuramlarla Bir Başkadır, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-266, 2021

Gelenek ve Batı Karşıtlığında İsmail Güneş’in Milli Sinema Düşüncesine Bir Bakış

in: Milli Sinema, İrfan Hıdıroğlu, Editor, Literatürk Yayıncılık, Konya, pp.295-323, 2020

Mehmet Tanrısever ve İslami Sinema Üzerine,

in: Milli Sinema, İrfan Hıdıroğlu, Editor, Literatürk Yayıncılık, Konya, pp.323-353, 2020

YENİ İZLEYİCİ BAĞLAMINDA ACUN MEDYADA GÖZALTI PROGRAMI ÖRNEĞİ

in: TELEVİZYONUN EĞLENDİRME İŞLEVİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: ACUN MEDYA, İRFAN HIDIROĞLU, Editor, LİTERATÜRK AKADEMİA, Konya, pp.305-337, 2019

Sinemada Göstergebilim

in: Göstergebilim, İrfan Hıdıroğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.204-231, 2018

Fotoğraf Makinesi ve Filminin Gelişimi

in: Temel Fotoğrafçılık, Abdulkadir atik, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.45-67, 2018

Metrics

Publication

32

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals