Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.306-316, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri

Tesisat Mühendisliği, ss.19-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vorteks Tüp Tasarımı II

Makine Tek, ss.102-107, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vorteks Tüp Tasarımı I

MakineTek, ss.100-106, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğuk İklim Bölgelerinde Hava Kaynaklı Isı Pompaları 1

Termodinamik, cilt.162, ss.86-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güneş panellerinin eğim açılarının belirlenmesi: Bayburt ilinde bir çalışma

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 September 2017

Fotovoltaik sistemler ile elektrik enerjisi üretimi ve sistemin boyutlandırılması

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 September 2017

Erzurum Havalimanı CO2 Salımının İncelenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 September 2017

Erzurum İlinde Jeotermal Kaynaklı Isı Pompalarının Kullanımı

Ulusal Isı Bilimi Kongresi, Türkiye, 1 - 03 February 2007, ss.745-752