Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenci Bilgi Seviyesinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirlenmesi ve Tahmin Edilmesi

BMYZ2023 - Cognitive Models and Artificial Intelligence Conference, 26 - 28 October 2023, vol.15, pp.36-39

UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILABİLECEK KRİTERLERİN BELİRLENMESİ

International Open and Distance Learning Conference (IODL), Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, pp.1266 Creative Commons License

Öğrencilerin Örgün ve Uzaktan Eğitimi Tercih Etmelerinde Etkili olan Faktörlerin Belirlenmesi

4. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 29 February - 01 March 2020, pp.93-104

Ürün Bazlı Anlık Öneri Sağlayan Web Eklentisi

6th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2019

Metrics

Publication

6

Project

1

Open Access

1