Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Psychometric evaluation of beliefs and attitudes of drug use scale in youth

JOURNAL OF SUBSTANCE USE, vol.25, no.5, pp.550-554, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The Effect of Partner Support on Self-Efficiency in Breastfeeding in the Early Postpartum Period

AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY, vol.48, no.2, pp.211-219, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Women with Multiple Sclerosis and Marital Adjustment: A Sample from Turkey

AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY, vol.47, no.3, pp.137-147, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Psychometric Validation of the Women's Health Questionnaire in Menopausal Women

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, vol.35, no.5, pp.566-579, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Premenstrual syndrome and management behaviours in Turkey

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.28, no.3, pp.54-60, 2011 (Journal Indexed in SCI)

Psychometric evaluation of the primary health-care satisfaction scale in Turkish women

INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE, vol.22, no.6, pp.500-506, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Coitus interruptus as a contraceptive method: Turkish women's perceptions and experiences

JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.65, pp.1686-1694, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Pre-Pregnancy Body Mass Index on Prenatal Attachment and Anxiety Level: A Descriptive and Correlational Study

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.7, no.1, pp.104-111, 2022 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of the opinions of midwifery students on adolescent pregnancy: A phenomenological qualitative study in eastern Turkey

European Journal of Midwifery, vol.5, no.49, pp.1-7, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Determine of the Prevalence of Premenstrual Syndrome and Related Factors

Gevher Nesibe Journal IESDR, vol.6, no.11, pp.61-68, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SAĞLIK HİZMETİ VERECEK GENÇLERDE İNSANİ DEĞERLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.27-37, 2020 (National Refreed University Journal)

HUMAN VALUES IN YOUNG PEOPLE WHO WILL PROVIDE HEALTH SERVICE

GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.29-37, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Assesment of Perceptions and Feelingsof Women Related to Labor Pain

Sakarya Tıp Dergisi, vol.9, pp.302-309, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY OF PREGNANT AND SLEEPDURATION OF NEWBORNS

Caucasian Journal of Science, vol.5, no.2, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Caregiver’s Feeding Styles Questionnaire

International Journal of Caring Scinece, vol.11, no.2, pp.812-818, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Caregiver’sFeeding Styles Questionnaire

InternationalCaring of Science, vol.11, no.2, pp.812-818, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Knowledge and Attitudes about Cord Blood and Cord Blood Banking:Cross Sectional Study

International Journal of Caring Sciences, vol.10, pp.335-341, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Women’s Knowledge About Natural Birth

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadınların Doğal Doğum Hakkındaki Bilgileri

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, pp.17-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of the Diets and Weights of Primiparous andMultiparous Pregnant Women in the Last Trimester

International Journal of Caring Sciences, vol.9, pp.1033-1039, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Health Risk Behaviours inTurkish Adolescents Validation of the Health Risk Scale

JSM Health Education Primary Health Care, vol.1, pp.1013-1018, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kadınların Doğal Doğum Hakkındaki Bilgileri

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, pp.17-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

POSTPARTUM DÖNEMDEKİ PRİMİPAR ANNELERE LOĞUSA VE YENİDOĞAN BAKIMI KONUSUNDA VERĠLEN EĞİTİMİN ANNELİK ÖZGÜVENİNE ETKİSİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.25-31, 2016 (Other Refereed National Journals)

The level of knowledge and attitudes of mothers to genetically modified organisms

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.4, pp.117-122, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının ASM'den Memnuniyet Durumları ve Bu Konudaki Görüşleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.22-29, 2014 (Other Refereed National Journals)

The applications made by mothers applying to two family health centres in Eastern Anatolia region when their children had fever

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.3, no.2, pp.121-126, 2013 (Other Refereed National Journals)

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.57-61, 2010 (Other Refereed National Journals)

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTE ENFEKSİYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ*

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.4, pp.59-66, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebelik Öğrencilerinin Adli Vaka ve Adli Ebelik Konusunda Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Online 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 November 2020 Sustainable Development

3-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ve Besleme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1. Uluslararası 4. Ulusal Sağlık Çalışanları ve Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 - 16 November 2019

Hemşire ve Ebelerde Aleksitimi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

KADINLARIN DOĞUM AĞRISINA YÖNELİK ALGI VE DUYGULARI: PRİMİPARLAR KORKU, PANİK, KAYGI YAŞIYOR VE DESTEK İSTİYORLAR

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

GEBELERDE EVLİLİK UYUMU VE YAŞAM DOYUMUNUN DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016

KADINLARIN PAP SMEAR YAPTIRMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİNBELİRLENMESİ

1. Uluslararsı Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 - 15 April 2016

Kadınların Doğal Doğum Hakkındaki Bilgi Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 14 - 15 April 2016

Loğusaların Doğum Şekline Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi.

1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi., Turkey, 20 - 22 June 2013

Annelerin Yenidoğan Tarama Testleri ile ilgili Bilgi ve Görüşleri

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 11 - 21 June 2013

Annelerin Yenidoğan Bakımındaki Geleneksel Uygulamaları

Karadenzi Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Ateşli Çocuklarda Annelerin Yaptığı Uygulamalar

34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi 3-6 Nisan 2012, İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2012

PREMENSTRUAŞ SENDROM PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

5. ULUSAL ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 7 - 09 October 2009

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinikte Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi ”Uluslararası Katılımlı”, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

PREMENSTRUAL SENDROM BELİRTİLERİ VE BAŞ ETME DAVRANIŞLARI

4. ULUSLARARSI 11. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 5 - 08 April 2007

Books & Book Chapters

The Effect of Marital Adjustment and Life Satisfaction on Prenatal Attachment in Adolescent and Adult Pregnant Women

in: ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES, Midwifery Studies, , Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.117-129, 2018

OKUL AİLE İLŞKİSİ

in: AİLE TEMELLİ SAĞLIK YAKLAŞIMI, PROF. DR. SEMA KUĞUOĞLU, DOÇ DR. BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ, Editor, AKADEMİSYEN TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.259-263, 2015