General Information

Institutional Information: Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü
Research Areas: Health Sciences