General Information

Institutional Information

Unit
Fen Fakültesi
Department
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Program
Biyoteknoloji Anabilim Dalı