Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  İlköğretim 8. sınıf Türkçe Ders Kitabı Tasarımında Yeralan İllüstrasyonların Metne Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölümü

 • 2001 Postgraduate

  Fotoğrafın Kitle Kitle İletişim Aracı Olma Özelliği ve Basında Kullanımı

  Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English