Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültür Tarihi Açısından Mücadelenin Savaşa Dönüşüm Süreci

Önasya Arkeolojisi Toplantıları-1 Savaş ve Şiddet, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.1-2

Erken Demir Çağdan Geç Demir Çağa Bayburt-Gümüşhane Bölgesi

Urartu ve Ötesi: Demi Çağı Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 September 2022

Kemah Kalesi Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları

40. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.2, pp.443-454

Antik Çağ Yazarlarına Göre Doğu Anadolu Mimarisi

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum SempozyumuBildiriler, Erzurum, Turkey, 12 - 13 March 2018

Kahramanmaraş Afşin ve Elbistan İlçeleri 2016 Yılı Yüzey Araştırması

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-39th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry-35. Araştirma Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 May 2017 - 31 May 2018, vol.35, pp.285-301

Çıldır Akçakale Kazıları Işığında Kuzeydoğu Anadolu’nun Taş Kapıları

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 15 September 2014 - 01 January 2018, vol.1, pp.331-358

2013 Yılı Erzincan-Erzurum İlleri Yüzey Araştırmaları

32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 1 - 05 May 2015, vol.1, pp.71-92

A Heartland in Northeast Anatolia Akcakale Island

International Sympoisum on East Anatolia-South Caucasus Cultures, London, Canada, 10 - 13 October 2012, vol.2, pp.97-109

2013 Yılı Erzincan Erzurum İlleri Yüzey Araştırmaları

32. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, Ankara, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.2, pp.71-92

2012 Yılı Erzincan Erzurum İlleri Yüzey Araştırmaları

31. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, vol.31, pp.61-77

2011 Yılı Erzincan Erzurum Kars ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları

30. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2012, vol.2, pp.277-292

2010 Yılı Erzurum Erzincan Kars Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları

29. Araştırma Sonuçları Toplantısı-III, Ankara, Turkey, 23 - 27 May 2011, vol.29, pp.49-70

2009 Yılı Erzurum Erzincan Kars Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları

28. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.28, pp.1-19

2009 Yılı Erzurum Kalesi Kazısı

32. Kazı Sonuçları Toplantısı-III, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.32, pp.148-165

2008 Yılı Erzurum Erzincan Kars Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları

27. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, Ankara, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.27, pp.375-398

2007 Yılı Erzurum Kalesi Kazısı

30. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.30, pp.217-232

Tunç Çağında Kars

2.Uluslararası Kafkas Tarihi ve Kültür Sempozyumu, Kars, Turkey, 15 - 17 October 2008, vol.1, pp.355-363

2007 Yılı Erzurum Erzincan Kars Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları

26. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.26, pp.133-150

2006 Yılı Erzurum Erzincan Kars Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları

25. Araştırma Sonuçları Toplantısı-III, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2007, vol.25, pp.129-148

2006 Yılı Erzurum Kale Kazısı

29.Kazı Sonuçları Toplantısı-III, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2007, vol.29, pp.491-504

Ardahan Çıldır Akçakale Adası Kazısı Ön Çalışma Raporu

28. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, Ankara, Turkey, 29 May - 02 June 2006, vol.28, pp.375-390

Books & Book Chapters

Kuzey Seferlerinin Asur İmparatorluğu’na Ekonomik Katkıları

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, İ.G. Gökçek, E. Yıldırım, O. Pekşen, Editor, Değişim, İstanbul, pp.121-142, 2023

Mezopotamya İktisadi ve Zirai Hayatında Bereket Kültü

in: Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, İ.G. Gökçek, E. Yıldırım, O. Pekşen, Editor, Değişim, İstanbul, pp.51-84, 2023

Mimari

in: Eski Mezopotamya’nın Kültür Tarihi, . L. G. Gökçek- E. Yıldırım-O. Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.489-451, 2022

AOF- Eskiçağ Anadolu Tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2021

Tarih Araştırmaları ve Yazımında Bilgisayar Kullanım Teknikleri

in: Tarih Metodolojisi, Yavuz ASLAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-35, 2021 Creative Commons License

Eski Çağ’da Savaş Kültürü Açısından Doğu Anadolu’nun Mezopotamya’ya Etkisi

in: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür Mehmet Karaosmanoğlu’na Armağan, Mehmet Ali YILMAZ- Birol CAN- Mehmet IŞIKLI, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.465-497, 2021

Doğu Anadolu Demir Çağı’nda Ölüm ve Ahiret İnancı

in: Anadolu’nun Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, L. Gürkan GÖKÇEK-Ercüment YILDIRIM-Okay PEKŞEN, Editor, Değişim, İstanbul, pp.511-538, 2021

Asur Devleti’nin Yıkılışı ve Medler

in: Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi, L. G. Gökçek,E. Yıldırım,O. Pekşen, Editor, Değişim, İstanbul, pp.291-320, 2020

Kemah'ın Tarihi Coğrafyası ve Tarihi

in: Kemah Kalesi Kazıları 2010-2019, M.L. Kındığılı, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan, pp.1-76, 2020

Asur Devleti'nin Yıkılışı ve Medler

in: Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi, L. Gürkan GÖKÇEK-Ercüment YILDIRIM-Okay PEKŞEN, Editor, Değişim, İstanbul, pp.291-319, 2020

“Doğu Anadolu’nun Tarihsel Çerçevesi”

in: Karaz’dan Büyük İskender’e Erzurum Ovasında Büyük Bir Keşif: Alaybeyi Höyük., G. Altunkaynak, Editor, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.65-100, 2019

Eski Çağda Doğu Anadolu’nun İktisadi Hayatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Anadolunun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, İ.G. GÖKÇEK, E. YILDIRIM, O. PEKŞEN, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.413-457, 2018

Iğdır Bölgesi Tunç Çağı Yerleşimleri

in: Özsait Armağanı-Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler-Studies Presented to Mehmet and Nesrin Özsait, Hamdi ŞAHİN-Erkan KONYAR-Gürkan ERGİN, Editor, Suna İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations-Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma EnstitüsüYayınları, Antalya, pp.397-410, 2011

Doğu Anadolu Bölgesi

in: Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Demir Çağı-Tay 6, G.Kozbe-A.Ceylan-Y.Polat-T.Sivas-H.Sivas-I.Şahin-D.A.Tanrıver, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Kızlar Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.138-139, 2021

Köftül Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.178-179, 2021

Kirni-1 Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.147-148, 2021

Kubatlı (Hacıbayram) Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.201-202, 2021

Kil Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.140-141, 2021

Narlı Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.438-439, 2021

Karaziyarettepe Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.15-16, 2021

Kılılı Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.95-96, 2021

Korucu Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.168-169, 2021

Küllüce Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.266-267, 2021

Külhaş Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.265-266, 2021

Kirni-2 Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.148-149, 2021

Leblebici Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.284-285, 2021

Köprü Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.180-181, 2021

Kızılhöyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, pp.131-131, 2021

Kalehöyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.396 -397, 2020

Kabaktepe Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.268 -269, 2020

İğde-İskartun Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.211+212, 2020

Karabacak-Bertizler Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.448 -450, 2020

Höyüklü Höyük-Elbistan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.163-165, 2020

Hopazın Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.150+151, 2020

Höyüklü Höyük-Afşin

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.162-163, 2020

Halilhoca Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.52-54, 2020

Hanobası Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.77-78, 2020

Kalealtı Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.391 -392, 2020

Karacaören Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.458 -459, 2020

Haydar Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.124, 2020

Hacısarıçiftliği Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.26-27, 2020

Kahramanmaraş Ansiklopedisi-3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.5-6, 2019

Boyalı Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.236 -237, 2017

Bağlama Höyük

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.19-20, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.469-470, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.423-423, 2017

Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, pp.421-422, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

83

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

8

Open Access

1