Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Expert system based on neuro-fuzzy rules for diagnosis breast cancer

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.38, no.5, pp.5719-5726, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A computer program to calculate Alexander polynomial from Braids presentation of the given knot

Applied Mathematics and Computation, vol.153, no.1, pp.199-204, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the period of Fibonacci sequences in nilpotent groups

Applied Mathematics and Computation, vol.142, pp.321-332, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

KOBİ’LERİN SOSYAL MEDYA’DAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, no.4, pp.1133-1152, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapay Sinir Ağları ile Blockchain Verilerine Dayalı Bitcoin Fiyat Tahmini

Journal of Information Systems and Management Research, vol.2, no.1, pp.1-9, 2020 (Other Refereed National Journals)

Performance Evaluation of DYMO and OLSRv2 Routing Protocols in VANET

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, vol.12, no.1, pp.50-58, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Performance evaluation of different classification techniques using different datasets

International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), vol.9, no.5, pp.3584-3590, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

BT ÇALIŞANLARININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.54-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.441-454, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ders Web Sayfalarının Oluşturulması ve Yönetimi için bir Yazılım

The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar Destekli Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama: Özel Yetenek Sınavlarında Bilgisayar Kullanımı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİREYLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, Turkey, 22 February 2021, pp.225-229

Ters Mentörlük Uygulamalarında Nasıl Kullanılır Mı? Nasıl Geliştirilir Mi?: Nitel Bir Araştırma

7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 11 December 2020, pp.119-126

Etkileşimli web otomasyonunda yeni bir adım Web sihirbazı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 01 July 2006

A Fuzzy Expert System for Product Life Cycle Management

International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 2 - 04 July 2003

Öğretim yazılımlarının zekileştirilmesi Bir değerlendirme makinesi

Akademik Bilişim Konferansı, Adana, Turkey, 01 February 2003

Books & Book Chapters

Communicatian and Artificial Intelligence

in: NEW COMMUNICATION APPROACHES IN THE DIGITALIZED WORLD, Enes Emre Başar,Mehmet Serdar Erçiş, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.60-71, 2020