Assoc. Prof.

Osman Ünsal BAYRAK


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma Anabilim Dalı

Education Information

2002 - 2007

2002 - 2007

Doctorate

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri , İnşaat Mühendisliği / Ulaştırma, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri , İnşaat Mühendisliği / Ulaştırma, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

RİJİT ÜSTYAPI TASARIMINA YENİ BİR YAKLAŞIM

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği/Ulaştırma

2002

2002

Postgraduate

UÇUCU KÜL VE SİLİS DUMANI İÇEREN YOL BETONU KARIŞIMLARININ BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği/Ulaştırma

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Civil Engineering, Transportation Engineering, Traffic Engineering, Road Materials, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2007 - 2021

2007 - 2021

Assistant Professor

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

İnşaat Mühendisliği Seçmeli Tasarımı I

Undergraduate

Undergraduate

İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

İnşaat Mühendisliği Seçmeli Tasarımı I

Undergraduate

Undergraduate

Demiryolu ve Toprak İşleri

Postgraduate

Postgraduate

Bitümlü Malzemeler

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Corridor capacity analysis with mesoscopic simulation: Erzincan province sample

DEMİRİZ A. O. , BAYRAK O. Ü. , BAYATA H. F.

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.46, no.1, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2021

2021

The Determination of Convenient Junction Type Utilizing from Estimated Traffic Data with AHP Method

Abret N. E. , BAYRAK O. Ü.

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2020

2020

Multi-criteria decision-based safety evaluation using microsimulation

Bayrak O. Ü. , Bayata H. F.

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT, vol.173, no.5, pp.345-357, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2019

2019

A MULTI-CRITERIA DECISION FOR DETERMINING THE APPROPRIATE JUNCTION DESIGN TYPE: AHP APPROACH WITH MICROSIMULATION

BAYRAK O. Ü. , ABRET N. E.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.10, pp.7183-7195, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2017

2017

A new approach to the design of rigid pavement: single-axle loading

BAYRAK O. Ü. , Hinislioglu S.

ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, vol.18, no.3, pp.573-589, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Investigation of carbon and acrylic fibre-reinforced mortars

BİNİCİ H., KAPLAN H., BAYRAK O. Ü.

SCIENTIA IRANICA, vol.20, no.5, pp.1395-1400, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2005

2005

Effects of high density polyethylene on the permanent deformation of asphalt concrete

HINISLIOĞLU S., Aras H., BAYRAK O. Ü.

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.12, no.5, pp.456-460, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2005

2005

A robust approach for evaluating modulus of elasticity of pavement concrete

HINISLIOĞLU S., BAYRAK O. Ü.

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.12, no.2, pp.111-116, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2004

2004

Optimization of early flexural strength of pavement concrete with silica fume and fly ash by the Taguchi method

Hinislioglu S. , Bayrak O. Ü.

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, vol.21, no.2, pp.79-90, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

ERZİNCAN 112 ACİL ÇAĞRILARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE FARKLI İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

Gürel M. O. , BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.14, pp.61-76, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Otopark etütlerinin farklı istatiksel yöntemler ile analizi ve CBS ile modellenmesi: Erzincan ili örneği

MAZLUM Y., BAYATA H. F. , BAŞ F. İ. , ÇOLAK M. A. , BAYRAK O. Ü.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.497-509, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Atık Kevların Beton Yol Kaplamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

TUNÇEL M. U. , BAYRAK O. Ü. , BAŞ F. İ. , BAYATA H. F.

European Journal of Science and Technology, no.19, pp.668-678, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Kentiçi Kavşakların Mikrosimülasyon Yöntemiyle Modellenmesi: Erzurum İli Örneği

BAŞ F. İ. , ÇOLAK M. A. , DEMİRİZ A. O. , BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü. , KELEŞ Ö. F. , et al.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.18, pp.444-451, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

SIFCON ile Üretilen Beton Yolların Bazı Mekanik Özelliklerinin Optimizasyonu

BAYRAK O. Ü. , BİNGÖL M. Z. , BAYATA H. F.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.411-424, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Yeni Yapılması Planlanan bir Kavşağın Mikro-Simülasyon ile Değerlendirilmesi

BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.550-559, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Demiryolları Yolcularının Tutum ve Davranışlarının Farklı İstatistiksel Yöntemler ile Modellenmesi

BAYATA H. F. , Sağlamyürek H. N. , BAYRAK O. Ü.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.4, pp.141-151, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Modeling of Attitudes and Behaviors of Railway Passengers with Different Statistical Methods

BAYATA H. F. , SAĞLAMYÜREK H. N. , BAYRAK O. Ü.

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, vol.8, pp.141-151, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Reaktif Pudra Beton ile İnşa Edilecek Rijit Yol KaplamasınınMaliyet Hesaplaması

BAKIŞ A., HATTATOĞLU F., BAYRAK O. Ü.

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.7, pp.183-194, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Evolution of a Junction Traffic Management Measures Using Microsimulation Model

BAYRAK O. Ü. , BAYATA H. F. , HATTATOĞLU F., ÇOLAK M. A.

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, vol.6, pp.87, 2016 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Investigation of Compressive Strength of Pavement Concrete by the Taguchi Method

BAYRAK O. Ü. , HINISLIOĞLU S.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.99-110, 2013 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Determination of Modulus of Rupture of Pavement Concrete with Silica Fume and Fly Ash using Taguchi Technique

BAYRAK O. Ü. , HATTATOĞLU F., HINISLIOĞLU S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING, vol.1, pp.518-533, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Prediction of Modulus of Rupture from 7 Days Compressive Strength for Pavement Concrete Using A Fuzzy Logic Algorithm

HATTATOĞLU F., ARAS MEHAN H. N. , HINISLIOĞLU S., BAYRAK O. Ü.

International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol.3, pp.15-21, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Erzurum Şehir Hastanesi’nin Bölge Trafiği Etkisinin Araştırılması

MAZLUM Y., ÇOLAK M. A. , BAŞ F. İ. , KELEŞ Ö. F. , DEMİRİZ A. O. , Gürel M. O. , et al.

2. Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı, 15 - 17 April 2020

2020

2020

Erzurum Gürcükapı Kavşağının Mikrosimülasyon İle Değerlendirilmesi

BAŞ F. İ. , ÇOLAK M. A. , DEMİRİZ A. O. , BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü. , KELEŞ Ö. F. , et al.

International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, 5 - 07 March 2020

2020

2020

Kentiçi Kavşakların Mikrosimülasyon Yöntemiyle Modellenmesi:Erzurum İli Örneği

BAŞ F. İ. , ÇOLAK M. A. , DEMİRİZ A. O. , BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü. , KELEŞ Ö. F. , et al.

International Conference on Access to Recent Advances inEngineering and Digitalization, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2020

2019

2019

OTOPARK PROBLEMLERİNİN KENT MERKEZİ BAZINDA ETÜDÜ VE ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIMI (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)

MAZLUM Y., BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü. , PEHLİVAN H.

2.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, 24 - 25 September 2019

2018

2018

Mezoskopik Simülasyon İle Koridor Kapasite Değerlendirmesi

BAYRAK O. Ü. , BAYATA H. F.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 07 July 2018

2018

2018

Comparison of Traffic Accident Analysis Methods

BAYRAK O. Ü. , BAYATA H. F. , BAŞ F. İ.

International Technological Sciences and Design Symposium, 27 - 29 June 2018 Sustainable Development

2018

2018

The Investigation of the Effect of a Newly Planned Junction on Regional Traffic and Air Pollution

BAYRAK O. Ü. , BAYATA H. F.

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018

2016

2016

A Study On Junction Performance Analysis Dörtyol Junction Sample Erzincan Turkey

BAYATA H. F. , HATTATOĞLU F., ÇOLAK M. A. , BAYRAK O. Ü. , BAŞ F. İ.

ICENS 2016 International Conference on Engineering and Natural Science, 24 - 28 May 2016

2016

2016

Assessment of Yakutiye Junction by VISSIM

BAYRAK O. Ü. , HATTATOĞLU F., BAYATA H. F. , ÇOLAK M. A.

ICENS International Conference on Engineering and Natural Science, 24 - 28 May 2016

2016

2016

Investigation of Optimum Asphamin Content for Warm Mix Asphalt

ÇOLAK M. A. , HINISLIOĞLU S., BAYATA H. F. , HATTATOĞLU F., BAYRAK O. Ü.

ICENS 2016 International Conference on Engineering and Natural Science, 24 - 28 May 2016

2015

2015

Erzincan İli N Muratoğlu Meydanı Kavşağı İçin Farklı Alternatiflerin Mikrosimülasyon Modellemelerinin Değerlendirilmesi

HATTATOĞLU F., BAYATA H. F. , ÇOLAK M. A. , BAYRAK O. Ü.

ROTRASA 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRE FUAR VE SERGİSİ, Turkey, 7 - 08 December 2015

2015

2015

Van Gölü Havzasındaki Tarihi Ulaşım Yapıları

AKILLI EL A., BAKIŞ A., HATTATOĞLU F., IŞIK E., BAYRAK O. Ü.

5. TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ve GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 03 October 2015 Sustainable Development

2015

2015

Modeling of Marshall Quotient of Hot Mix Asphalts by Artificial Neural Networks

HATTATOĞLU F., HINISLIOĞLU S., BAYATA H. F. , BAYRAK O. Ü. , TEPE N.

ICENS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 15 - 19 May 2015

2000

2000

Optimization of Tire Crumb Modified Bitumen by Taguchi Method

HINISLIOĞLU S., BAYRAK O. Ü.

CHISA 2000 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27 - 31 August 2000

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Atatürk Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

TORTUM A. (Executive) , BAYRAK O. Ü. , ATALAY A.

2012 - 2014

2012 - 2014

KARAYOLLARINDAKİ BUZLANMAYI ÖNLEYEN YENİ BİR YÖNTEM ARAŞTIRILMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

HINISLIOĞLU S. (Executive) , BAYRAK O. Ü.

Scientific Refereeing

July 2020

July 2020

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT

SCI Journal

July 2019

July 2019

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2019

March 2019

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

Institution of Civil Engineers (ICE) - Transport

SCI Journal

March 2018

March 2018

Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Institution of Civil Engineers (ICE) - Transport

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 58

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

November-2020

November 2020

Post Graduate

Post Graduate - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi