Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Simulation analysis of transportation system in Erzurum

Brilliant Engineering, vol.2, pp.20-30, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Simulation Study for Researching Istanbul Airport Passenger Capacity

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, vol.13, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çimento Fabrikası Üretim Hattının Simülasyonla İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1721-1734, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of The Housing Prefences of University Students with A Novel Intuitionistic Fuzzy MCDM Model

International Symposium for Production Research 2017, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017

Integrating Preventive Maintenance Planning and Production Scheduling for Single Production Line

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Turkey, 3 - 07 July 2017, pp.296

İnsan Faktörlerinin Dahil Edildiği İşgücü Planlaması Yaklaşımı

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.694-699

Bir Üretim Tesisinin Verimliliğinin Benzetim Yolu ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.231-236

Learning Effect Approach for Scheduling Problem with Fuzzy Processing Time and Fuzzy Due Date

25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, 8 - 11 July 2012

Bulanık İşlem ve Teslim Zamanlı Çizelgeleme Problemine Öğrenme Etkisi Yaklaşımı

32. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012

Kesikli Bulanık Seyahat Zamanlı Gezgin Satıcı Problemi

31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011

İntermodal Taşımacılık Problemi İçin Bir Sezgisel Yaklaşım

30. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Turkey, 30 June - 02 July 2010

Evolutionary approaches to multi-objective fuzzy flowshop scheduling problems

1st international fuzzy systems symposium, Ankara, Turkey, 1 - 02 October 2009

Evolutionary simulated annealing algorithms for uncapacitated facility location problems

6th Evolutionary/Adaptive Computing Conference, Bristol, United Kingdom, 01 January 2004, pp.185-194 identifier

Esnek İmalat Sistemlerinde Simülasyona Dayalı Çizelgeleme

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YAEM) 20.ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 09 June 1999

Books & Book Chapters

Dağıtım Kanalları Stratejileri

in: Dağıtım Kanalları Planlaması, Umut Rıfat Tuzkaya, Vecihi Yiğit, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017 Sustainable Development

Dağıtım planlama ve ulaştırma

in: Dağıtım Kanalları Planlaması, Umut Rıfat Tuzkaya ve Vecihi Yİğit, Editor, Açıköğretim Yayınları, 2017 Sustainable Development

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Dağıtım Merkezleri

in: Dağıtım Kanalları Planlaması, Umut Rıfat Tuzkaya, Vecihi Yiğit, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017 Sustainable Development

Tedarik Zincirlerinde Dağıtım Ağı Tasarımı - II

in: Tedarik Zinciri Yönetimi, Vecihi Yiğit, İsmail Karaoğlan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017 Sustainable Development