Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Ders İmecesi Modeli


Işık A., Özdemir Baki G.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.9, pp.122-146, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier