The Effect of Quince Seed Gel Containing Thyme Essential Oil as an Edible Film on the Microbiologicaland Chemical Quality Properties of Kashar Cheese During Ripening(Ayva Çekirdeği Jeli ile Kaplama İşleminin Kaşar Peynirinin Olgunlaşma Süresince Mikrobiyolojik ve KimyasalÖzellikleri Üzerine Etkisi)


ERKAYA T., GÜRBÜZ z., DAĞDEMİR E. , ŞENGÜL M.

II. International Conferance and Advanced Engineering Techhnologies, 21 - 23 September 2017