ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN TARİH DERSİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


ÇEVİK G., GÜNDÜZ A. , YILMAZ R. M. , GÖKTAŞ Y.

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 September 2014