Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thermal map assessment under climate and land use changes; a case study for Uzundere Basin

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.25, no.1, pp.940-951, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF TORTUM WATERFALL, TURKEY

Fresenius Environmental Bulletin, vol.22, no.12, pp.3783-3791, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

ESTIMATING CARRYING CAPACITY OF OLYMPOS BEY MOUNTAINS COASTAL NATIONAL PARK

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, pp.3730-3738, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Carryıng Capacıty Assessment Of Tortum Waterfall

Fresenius Environmental Bulletin, vol.22, pp.3783-3791, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF TORTUM WATERFALL, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, pp.3783-3791, 2011 (Journal Indexed in SSCI)

Determination of the efficiency of green areas in Erzurum City

Scientific Research And Essays, vol.6, no.2, pp.293-304, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Determination of Field Use Changes by Using Landscape Metrics: \u201cErzurum City Example\u201d

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.11, no.1, pp.661-671, 2021 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Kentlerinde Trend Tarihi Mekan Peyzajları

Plant Dergisi, vol.11, no.37, pp.138-142, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çocukların Aile Turizmindeki Deneyimleri: Erzurum Kenti Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.263-278, 2020 (National Refreed University Journal)

Development principles of Sustainable Urban Design in Contemporary Cities

Specialty Journal Of Architecture And Construction, vol.6, no.1, pp.6-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Açık-Yeşil Alanlarda Bir Mimari Yapıt: Pavilion Yapılar

inönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.22, pp.13-41, 2020 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri

Bartın Orman Fakultesi Dergisi, vol.20, pp.420-430, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of the temperature of the surface of vegetation to thetemperature of an urban area

International Journal ofMultidisciplinary Studies andInnovative Technologies, 2018 (Other Refereed National Journals)

Importance and role of sport areas in urban land planning; sample of Erzurum, Turkey

World Applied Sciences Journal, vol.25, no.7, pp.1078-1086, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum Gelişim ve Modellenme Süreci

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.44, pp.195-206, 2013 (Other Refereed National Journals)

Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum Gelişim ve Modellenme Süreci

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol.44, no.2, pp.1-2, 2013 (Other Refereed National Journals)

Determination of the efficiency of green areas in Erzurum City

Scientific Research and Essays (ISI), vol.6, no.2, pp.293-304, 2011 (Journal Indexed in ESCI)

Kadın Peyzaj Mimarlarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Yeri ve Önemi

Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.1, no.2, pp.125-133, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sulak Alan Sınırındaki Değişimin GIS-UA İle Belirlenmesi: Erzurum Örneği

Kırsal Çevre Yıllığı, vol.1, pp.23-37, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Işık Kirliliği, Ortaya Çıkardığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Atatürk Üniversitesi,Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.117-123, 2005 (Other Refereed National Journals)

Evaluation Of Wetlands İn The East Anatolia Region

Journal Of Applied Sciences, vol.5, pp.1173-1177, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sürdürülebilir Peyzaj İçin Alternatif Bir Uygulama: Yapay Sulak Alanlar

Kırsal Çevre Yıllığı, vol.1, pp.69-81, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep Ve Eğilimlerinin Belirlenmesi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.4, pp.353-380, 2003 (National Refreed University Journal)

Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, no.4, pp.353-360, 2003 (National Refreed University Journal)

Kars Kenti Açık ve Yeşil Alanlarının Sayısal Analizi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, no.3, pp.269-277, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

New Approaches in Education: Forest Schools

PACE-2021 International Congress on the Phenomenological Aspects of Civil Engineering, Erzurum, Turkey, 20 July 2021, pp.578-582 Sustainable Development

Peyzaj Tasarım Çalışmalarında Biçim GeometrisininDeğerlendirilmesinde Öğrenci Gözü İle Yaklaşımın Değerlendirilmesi

4th International Symposium onInnovative Approaches inArchitecture, Planning and Design, 22 - 24 November 2019, pp.106-112

Kent Mobilyaları Tasarım Sürecinin Pavilion Yapılarının TasarımındaKullanılması

4th International Symposium onInnovative Approaches inArchitecture, Planning and Design, 22 - 24 November 2019, pp.101-105

Determination of the Quality of Green Areas in the City of Erzurum

1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCESWOCOLS 2019, Budapest, Hungary, 30 June - 07 July 2019, pp.39

Determination of Field use Changes and Green Infrastructure System by Using LandscapeMethods: Erzurum City Example

1st WORLD CONFERENCE ON SUSTAINABLE LIFE SCIENCESWOCOLS 2019, Budapest, Hungary, 30 June - 07 July 2019, pp.36-37

SİVAS KENTİ’NDE YER ALAN YEŞİL ALANLARIN YETERLİLİĞİNİNBELİRLENMESİ

CUMHURİYET 1. ULUSLAR ARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 19 - 21 April 2019, pp.138-146

Kentsel Peyzajın Tarihi Dokudaki Sürdürebilirliği: Erzurum Kent Merkezi Örneği

Kentsel Peyzajın Tarihi Dokudaki Sürdürebilirliği: Erzurum Kent Merkezi Örneği, 22 - 24 April 2019, pp.951-961

Kentsel Mekân Farklılıklarının Isı Adası Oluşumuna EtkisininBelirlenmesi: Erzurum Kenti Örneği,220-224

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Section: Fine Arts, Design and Architecture, 19 - 21 April 2019, pp.220-224

Erzurum Kombina Kurumu Endüstriyel Miras Alanı Olarak Kent Peyzajına Entegrasyonu

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018, vol.4, pp.464-473

Elements of sustainable architecture in vernacular architecture of Iran and Turkey

International congress on Contemporary Architecture and Urban in the Middle East, 11 - 12 March 2016

KIŞ KENTLERİNDE PAVYON YAPILARI VE AÇIK ALAN TASARIMI

Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu 2016, 10 - 12 February 2016, pp.605-621

Integration of Thermal Comfort Information with Spatial Modelling in Erzurum City Center

4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island (UHI), Singapore, Singapore, 30 May - 01 June 2016, vol.169, pp.80-87 identifier identifier

Effects of plant design on bioclimatic comfort in special areas sidewalks.

Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, Venice, Italy, 13 - 15 October 2014, pp.592-601

Land Use Suitability Analysis Using GIS Technique in The Erzurum Watershed Turkey

Proceedings of The 14th International Conference on Environmental Science And Technology, Rodos, Greece, 3 - 05 September 2015 Sustainable Development

Quentification of thermal bioclimate of Erzurum based on different land uses and thermal band information

ICUC9 - 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, Toulouse, France, 20 - 24 July 2015 Sustainable Development

Analysis of human thermal conditions in winter for different urban structures in Erzurum

9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, 20 - 24 July 2015

Quantification of thermal bioclimate of Erzurum based on different land uses and thermal band information

9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, Toulouse, France, 20 - 24 July 2015 Sustainable Development

Analysis of human thermal conditions in winter for different urban structures in Erzurum

9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, Toulouse, France, 20 - 24 July 2015, vol.1

Thermal Band Analysis of Different Land Uses in Urban Spaces and its Effects

International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, Venice, Italy, 13 - 15 October 2014, pp.547-557 Sustainable Development

ULUSLARARASI PEYZAJ MİMARLARI FEDERASYONU (IFLA)

1. PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI, Turkey, 10 - 12 April 2014

Bioclimatic comfort in landscape planning the use of RayMan model

International Conference 2013 on Spatial Planning and Sustainable Development (SPSD), Beijing, China, 30 August - 01 September 2013, pp.1-13

Çoruh Nehri Vadi Tabanı İklim Özelliklerinin Termal Bantla Analizi.

6th Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2013, pp.273-286

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kadın

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 May 2011, pp.1074-1083

Türkiye’de Kadın Peyzaj Mimarlarının Meslek İçerisindeki Rolleri ve İstihdam Olanaklarının Saptanması

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, 4 - 06 May 2011, pp.1010-1020 Sustainable Development

Türkiye’deki Kadın Peyzaj Mimarlarının Sayısal Durumunun ve Mesleği Tercih Etme Oranlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

The Fourth International Women`s Symposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studies, 4 - 06 May 2011, pp.999-1009

İspir İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli Yönünden İncelenmesi

İspir İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli Yönünden İncelenmesi konferansı dahilinde , "İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 2008, pp.70-83 Sustainable Development

İspir İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli Yönünden İncelenmesi

İspir İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli Yönünden İncelenmesi konferansı dahilinde , "İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 2008, pp.70-83 Sustainable Development

Erzurum İli Tarım Makinaları Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007, pp.189

Evaluation Of Wetlands Along The Birds-Roads İn Northeastern Anatolia

International Soil Congresson “Natural Resource Management For Sustainable Development, 7 - 10 July 2004, pp.40-47 Sustainable Development

Sulak Alanların Önemi Ve Gavur Gölü

1. Kahraman Maraş Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 June 2004, pp.1525-1532 Sustainable Development

Kent Ormanı Kavramı Erzurum Kenti Örneği

1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Turkey, 9 - 11 April 2004, pp.315-330 Sustainable Development

Kent Orman Kavramı: Erzurum Kent Örneği

1.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2004, pp.315-330 Sustainable Development

Kent Orman Kavramı: Erzurum Kent Örneği

1.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2004, pp.315-330 Sustainable Development

Kars Kentinin Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.466-473

Erzurum Kentinin Dağ ve Kış Sporları Açısından Mevcut Durumu

1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.375-382 Sustainable Development

YENİ BİR ÇEVRE SORUNU OLARAK IŞIK KİRLİLİĞİ

1. ULUSAL ÇEVRE SORUNLARI SEPOZYUMU ERZURUM, Turkey, 16 October 2003 - 21 October 2000, pp.390-399

Çocuk Oyun Alanlarında Vandalizm,

II. Uluslar Arası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2003, pp.581-590

Yeni Bir Çevre Sorunu Olarak Işık Kirliliği,

1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.390-398

Books & Book Chapters

KUTSAL MEKANLARDA BİTKİ KULLANIMI: ERZİNCAN KENT MERKEZİ CAMİİLERİ ÖRNEĞİ

in: İç Mekan, Çevre ve Bitkisel Tasarımda Güncel Araştırmalar I, Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ Dr. Öğr. Üyesi Asuman AYSU, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, Erzurum, pp.55-69, 2021

KIŞ KENTLERİNDE AÇIK-YEŞİL ALAN FONKSİYONLARININ TURİZMÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİ

in: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN KIŞ TURİZM, Ahmet ÇAVUŞ, Editor, Paradigma Akademi, Erzurum, pp.209-225, 2019

Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama

in: Palandöken Dağları (Erzurum) Ve Sarıkamış (Kars) Çevrelerinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-IV Kitabı, PROF. DR. ÖMER FARUK ALGUR YRD.DOÇ.DR. MEHMET NÜRİ AYDOĞAN YRD. DOÇ.DR. HASAN TÜRKEZ, Editor, TÜBİTAK, pp.191-203, 2008 Sustainable Development

Other Publications