Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minimally invasive management of esophageal perforation

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.496-503, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thoracic perforations-surgical techniques

ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE, cilt.6, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The increasing incidence of esophageal squamous cell carcinoma in women in Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.1443-1448, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perfusion CT imaging of the liver: review of clinical applications

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.20, ss.379-389, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An outcome comparison of adenocarcinoma of the esophagus to squamous cell carcinoma after transthoracic esophagectomy

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.402-407, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Abdominal perfusion computed tomography Abdominal perfüzyon bilgisayarli{dotless} tomografi

Eurasian Journal of Medicine, cilt.45, ss.50-57, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intrathoracic anastomotic stenosis after resection in esophageal cancer

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.89-94, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MRCP Imaging of Intraductal Papillary-Mucinous Neoplasm of the Pancreas

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.44, ss.61-62, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Survival in esophageal cancer patients with hematogenous distant organ metastases

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.39, ss.415-421, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mide kanserinde E-cadherin genindeki heterozigosite kaybınınsıklığı

AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, cilt.5, ss.149-152, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peptik Ülserin Nadir Komplikasyonu: Çift Kanallı Pilor.

Dahili Tıp bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.395-396, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar