Kayak Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sonuçlarının bazı iller açısından incelenmesi (2005-2013 yılları)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BUKET SEVİNDİK

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

 Bu çalışmanın amacı 2005 -2013 yılları arasında Kayak Alp Disiplini branşında yarışan bazı illerdeki sporcuların (Bursa, Erzurum, İstanbul, Kars ve Kayseri) Türkiye Şampiyonasında almış oldukları derecelerin analizini yapmaktır. Materyal ve Metot: Bu çalışmaya ait veriler Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) resmi sitesi yarışma sonuçları kısmından alındı. Yarışma sonuçları yıllara, illere, sporcu kategorilerine ve yarışmanın türüne göre analiz edildi. Verilerin analizinde one way ANOVA testi, SPSS 15 paket programı kullanıldı. Bulgular: 2005-2013 yılları arasında Türkiye Şampiyonasına katılan sporcu sayısında Bursa 0.9%, Erzurum 40.84%, Kars 75.71%, Kayseri 71.5% oranında azalma tespit edilirken, artış gösteren tek il 65,31% ile İstanbul ilinde tespit edildi (p<0.001). İllerin yıllara göre ilk on derecede yer alan sporcu sayılarına bakıldığında, Bursa, Erzurum, Kars ve Kayseri' nin en yüksek sporcu sayısına 2006 sezonunda ulaştığı, İstanbul' un ise en yüksek sporcu sayısına 2011 yılında 71 sporcu ile ulaştığı görülmektedir. En fazla sporcu 2011 yılında 71 sporcu ile İstanbul iline aittir. Madalya sayılarına bakıldığında altın ve gümüş madalyada İstanbul ilk sırayı alırken, bronz madalyada Erzurum ilk sırayı almaktadır. Yarışma sonuçlarına bakıldığında çocuklar kategorisinde İstanbul' un bariz üstünlüğü varken, gençler ve büyükler kategorisinde Erzurum ve Bursa' nın üstünlüğü vardır. Sonuç: Bu iller arasında kayak merkezi olmayan tek il olan İstanbul' un altyapıda diğer illerin önüne geçmesi planlı ve tüm yıla yayılan kayaklı-kayaksız çalışmalar olurken, sporcuların ilerleyen yıllarda sporu bırakması, yurtdışında okumaları sürdürülemeyen bir başarıyı ortaya çıkarmaktadır. Diğer illerde ise sporcuların özellikle gençler kategorisinden sonra daha başarılı olmalarının en önemli sebebi bu sporu bir meslek gibi görmeleridir.