Genel Bilgiler

Biyografi

1964 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Erzurum’da tamamladı. 1981 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Aynı fakültede, 1986 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “3-tert-Bütoksi-6,7-Benzobisiklo[3.2.1]Okta-2,6-Dien’in Singlet Oksijen İle Reaksiyonu : Yeni Bir Dioksetan Hidroperoksit Düzenlenmesi” adlı tez ile  1987 yılında tamamladı. Aynı yıl Prof.Dr. Metin Balcı yöneticiliğinde başladığı Doktora çalışmalarını, 1992 yılında “Benzobisiklo[3.2.1]Oktan Sistemlerinde Allen ve Alkin Sentezi ve Oluşum Mekanizmalarının Araştırılması” adlı tez ile tamamladı. Sırasıyla; 1992 yılında Yardımcı Doçent, 1995 yılında Doçent ve Ocak 2001 yılında da Profesörlüğe yükseltildi. Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Bölüm
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Ana Bilim Dalı
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim

Web Sayfası
https://www.atauni.edu.tr/yavuz-taskesenligil
Fax Telefonu
+90 442 231 4288
İş Telefonu
+90 442 231 4013
Ofis
308 Nolu Oda
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 25240, Erzurum