Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2017 Post Doktora

  University Of Leeds, Instıtute Of Functıonal Surfaces, Mechanıcal Engineerıng, İngiltere

 • 2004 - 2011 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Ve İmalat Abd, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konstrüksiyon Ve İmalat Abd, Türkiye

 • 1995 - 2001 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Mikro ark oksidasyon ve hidrotermal işlemle Ti6Al4V alaşımı üzerinde hidroksiapatit oluşumu in vitro ve in vivo şartlarda kullanımının araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü / Konstrüksiyon Ve İmalat Abd

 • 2004 Yüksek Lisans

  Ortopedide kullanılan implant malzemeler ve EPD yöntemiyle kaplama analizleri

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2010Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ