Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tekrar Eden İmge ve Simgenin Tasarımdaki Algı Boyutu

2. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 18 - 19 June 2022, pp.296-325

Kentin Kimliğini Tasarlamak

1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.600-602

Teknolojik Yeniliklerin Görsel İletişim Eğitimine Etkisi

1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.602-603

Afiş Tasarımında Müziğin Görsel Ritmi

1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2016, vol.2, pp.941-958

Tasarımda Müziğin Etkisi

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.392-405

Metaforik Bir Nesne Olarak Kurukafa

Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 2011, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2011, vol.2, pp.533-539

Grafik Tasarım Alanında Cinselliğin Kullanımı

Tasarım Tarihinin Ötekileri, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2009, pp.67-75

Books & Book Chapters

Tasarımın Yapısal Özellikleri VII: Denge, Uyum, Simetri

in: Temel Tasarım 1, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.271-300, 2022

Tasarımın Yapısal Özellikleri VI: Kurgu ve Yapılandırma

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.250-270, 2022

Ambalaj Tasarımında Tipografi

in: Tasarımda Tipografi, Zor, Aydın, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.327-352, 2022

Tasarımda Olasılık

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.289-310, 2021

Tasarımda Boşluk

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.4-28, 2021

Tasarımda Soyutlama

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.232-262, 2021

Tasarımda Ön-Arka Plan İlişkisi

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.29-55, 2021

Tasarımda Izgara (Grid)

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.311-343, 2021

Tasarımda İçerik ve Biçim İlişkisi

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.213-231, 2021

Tasarımda Açık ve Kapalı Kompozisyon

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.56-81, 2021

Kavramsal Çerçeve

in: Temel Tasarım I, Tamer Temel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.4-22, 2021

Tasarımda Yön

in: Temel Tasarım 2, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.344-365, 2021

Tasarımın Yapısal Özellikleri X: Anlatım Aracı Olarak Tasarım Dili

in: Temel Tasarım I, Tamer Temel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.346-367, 2021

Tasarımın Yapısal Özellikleri II: Çizgi, Şekil, Form

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.136-161, 2020

Tasarımın Yapısal Özellikleri V: Alan, Mekan

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.226-249, 2020

Tasarımın Yapısal Özellikleri IX: Görsel Hiyerarşi ve Vurgu

in: Temel Tasarım 1, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.323-345, 2020

Görme ve Algı

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.2343, 2020

Tasarımın Yapısal Özellikleri I: Temel Geometrik Biçim

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.103-135, 2020

Tasarımın Yapısal Özellikleri VIII: Organik ve Geometrik Biçim

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.301-322, 2020

Tasarımın Yapısal Özellikleri IV: Tekrar, Ritm, Hareket

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.187-225, 2020

Tasarımın Yapısal Özellikleri III: Doku, Ton, Renk

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.162-186, 2020

Algının Belirleyicileri

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.44-75, 2020

Gestalt Algı Kuramı

in: Temel Tasarım 1, Temel, Tamer, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.76-102, 2020

Metrics

Publication

39

Project

7

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals