Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Görsel ve Optik Yanılsama Arasındaki Fark

Asos Journal Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.123, pp.1-19, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamusal Alan Heykellerinde Eser ve Künye İlişkisi: Tasarım Yönlü Bir Değerlendirme

İletişim ve Sanat, vol.1, no.1, pp.1-17, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afiş Tasarımında Boşluk Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.407-417, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afiş Tasarımında Ön-Arka Plan İlişkisi

Asos Journal Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, pp.204-218, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afiş Tasarımının Geleceği

Asos Journal Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.83, pp.163-176, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afiş Tasarımında İki Dil Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2381-2405, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afiş Tasarımında Dikkat Çeken Bir İmge: Harfin Yeni Biçimi

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.7, pp.1447-1453, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teknolojik Yeniliklerin Görsel İletişim Eğitimine Etkisi

1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.602-603

Kentin Kimliğini Tasarlamak

1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.600-602

Afiş Tasarımında Müziğin Görsel Ritmi

1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2016, vol.2, pp.941-958

Tasarımda Müziğin Etkisi

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 28 - 30 May 2016, pp.392-405

Metaforik Bir Nesne Olarak Kurukafa

Ifas Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 2011, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2011, vol.2, pp.533-539

Grafik Tasarım Alanında Cinselliğin Kullanımı

Tasarım Tarihinin Ötekileri, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2009, pp.67-75