Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BÖLGESEL DIŞ TİCARETTE KULÜP YAKINSAMA ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2004-2020)

1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Batman, Turkey, 24 March 2022, vol.1, pp.26

Belirsizlik ve Borsalar Arasında Bulaşma Etkileri

International Conference on Economics Finance and Banking, Azerbaijan, 17 - 19 September 2020

Sovyetlerden Alınan Miras ile Kırgızistan Ekonomisinde Avantajlar ve Dezavantajlar

Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 07 October 2018, pp.510-526

Özbekistan Ekonomisinin Dış Ticareti ve Rekabet GücündeGelişmeler

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018, TAŞKENT, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018

Kamu Harcamalarının Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi:Merkezi Asya

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018, TAŞKENT, Uzbekistan, 18 - 20 June 2018

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerde Mutluluk ve Liberalizasyon İlişkileri

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Kastamonu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.47 Creative Commons License

Türkiye Komşu Ülkeler İran ve Rusya Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi ve Sektörel Rekabet Gücündeki Değişimler

ıı. uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016

Books & Book Chapters

Çin ve Hindistan Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Analizi

in: İKTİSADİ, MALİ VE FİNANSAL UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI, KARABULUT, Şahin, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.457-474, 2021

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET VE REKABET GÜCÜ

in: DERLEMELER - I -İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın, KILIÇ, Metin, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.435-451, 2019

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET VE REKABET GÜCÜ

in: DERLEMELER - I -İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın, KILIÇ, Metin, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.435-451, 2019

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü İthalat ve İhracat Tekniği Ders Kitabı, Emsen Ömer Selçuk, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, pp.127-149, 2018

Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Riskler

in: İthalat ve İhracat Tekniği, Prof.Dr. Ömer Seklçuk EMSEN, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, 2018

İthalat İşlemleri

in: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü İthalat ve İhracat Tekniği Ders Kitabı, Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.107-126, 2018

İhracat ve İthalat Satış Sözleşmeleri Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü

in: Atatürk ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiDış Ticaret Bölümüİthalat ve İhracat Tekniği Ders Kitabı, Prof. Dr. Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.166-189, 2018

İthalat İşlemleri

in: İTHALAT İHRACAT TEKNİĞİ, Prof.Dr.Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVESİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-20, 2018

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri

in: İTHALAT-İHRACAT TEKNİĞİ, Prof.Dr. Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-23, 2018

Convergence to Maastricht Criteria as Economic Performance Criteria: Analysis on the EU and Transition Economies Joined the EU

in: Euro-Asian Economies in Transition,, E. A. H. Gencer, İ. Sözen and S. Sarı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.307-324, 2017

Ekonomik Krizlerin AB-Türkiye İlişkileri Üzerindeki Etkileri

in: Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Ömer Selçuk EMSEN, Editor, Atatürk Üniversitesi, 2017

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

in: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, Prof.Dr. Ö.Selçuk EMSEN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016

Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri

in: Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, T. BAYRAMOĞLU, E.E. BAŞAR, Editor, SAVAŞ YAYINEVİ, Ankara, pp.77-95, 2016

Dünya Ekonomisinde Küreselleşmenin Kaçılmazlığına Dair Paradigma ve Geçiş Ekonomileri

in: Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, T. Bayramoğlu, E.E. Başar, Editor, Savaş Yayınevii, Ankara, pp.131-156, 2016

TAM ÜYELİK MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

in: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, Prof. Dr. Ö. Selçuk EMSEN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016

ANKARA ANLAŞMASI SONRASI AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

in: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, Prof.Dr. Ö. Selçuk EMSEN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016

Küreselleşme ve TÜrkiye Ekonomisine Etkileri

in: Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, Turgut Bayramoğlu, Enes Mere Başar, Editor, Savaş Yayınevii, Ankara, pp.77-95, 2016

Dünya Ekonomisinde Küreselleşmenin Kaçınılmazlığına Dair Paradigma ve Geçiş Ekonomileri

in: Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, T. Bayramoğlu ve E. E. Başar, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.131-156, 2016

Kamu Harcama Kalemleri, Popülizm ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2011)

in: 60 Bilimsel Makale Koleksiyonu Cusup Pirimbayev e 60 yıl Armağanı, T. KOYÇİYEV, N.A. İSMAİLOV, C.M. GANİEV, N.M. Darevskih, Editor, Manas Üniversitesi Yayınları, pp.29-64, 2015

Kamu Harcama Kalemleri, Popülizm ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2011)

in: 60 Bilimsel Makale Koleksiyonu Cusup Pirimbayev’xxe 60 yıl Armaganı, T. KOYÇİYEV, N.A. İSMAİLOV, C.M. GANİEV, N.M. Darevskih, Editor, Manas Üniversitesi, Bishkek, 2015

Metrics

Publication

78

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals